Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Blog
De arend in de Bijbel

De arend in de Bijbel

Zingen: Psalm 103 vers 3

Lezen: Exodus 19 : 1-7

De arend in de Bijbel

De arend is een geweldig scheppingswonder van God. Een arend is majestueus in zijn vlucht. Als de arend komt aanvliegen met een spanwijdte van meer dan 2,5 meter is dat niet niks. Hij maakt duikvluchten op zijn prooi van 160 km per uur. In de Bijbel komt de arend 38 keer voor. Geen andere vogel wordt zo vaak genoemd. In de arend leren we over God en over onszelf.

Het kleine arendje komt hoog in de bergen uit het ei. In het begin stopt moederarend het voedsel rechtstreeks in z’n open bekje. Dan komt de dag dat moederarend wel over het nest vliegt, maar geen voedsel meer bij zich heeft. De jonge arend, die er florissant uitzag, wordt magerder. Eerst was hij te vet om te vliegen, maar zijn lichaam wordt nu steeds lichter. Heel af en toe krijgt hij nog iets te eten, maar hij wil veel meer.

Dan vliegt een van de ouderarenden met een lekkere prooi rakelings langs het nest. En later nog eens. En soms zelfs tegen het nest. Het jong verliest zijn evenwicht, valt uit het nest en dreigt te pletter te vallen. Dan duikt moederarend pijlsnel onder het jong om het op te vangen op haar vleugels.

Ook in ons leven komen er momenten dat we ons veilige nest moeten verlaten. Dat vinden we niet altijd fijn. Vanuit het veilige nest lijkt het vliegen zo simpel, maar dan moeten we het zelf doen. Kan ik het wel? Het kan ook gaan stormen in ons leven. De jonge arend was uitgehongerd en moest voedsel hebben om te overleven. Het jong moest zelf gaan vliegen, maar moederarend bleef in de buurt. Zo wil en zal God ook voor ons zorgen.   

In Exodus 19 gaat het over dat Mozes de berg Sinaï op gaat , waar de HEERE Mozes en zo ook het volk herinnert wat Hij voor hen had gedaan. In vers 4: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Dit wordt uitgelegd in Deuteronomium 32 vers 11, 12: Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem. Egypte , was het nest waarin deze jongen uitgebroed waren. Toen zij waren opgegroeid, werden zij uit het nest gedragen.  De arend draagt hen op zijn vleugels, zodat zelfs de schutters, die ze vliegende schieten, de jongen niet kunnen raken tenzij eerst de oude arend schieten.

Wat is het fijn dat wij als jonge arenden mogen weten dat Christus voor ons stierf. Ik heb u tot Mij gebracht. In een verbond en gemeenschap met God. Door genade is het Gods bedoeling ons tot Hem terug te brengen, van Wie wij zijn afgevallen en ons te brengen tot Hem in Wie we gelukkig zijn!

Arenden die in vrijheid leven , zijn de meest schone vogels, maar in gevangenschap worden ze smerig. God wil dat ons leven ook zo zal zijn. Hij wil ons leven heiligen en reinigen, zodat we het beeld van Zijn Zoon gaan vertonen. Wanneer we gebonden zijn aan de wereld, raken ook wij besmet en vuil.

Wanneer de arend ongeveer 40 jaar is, wordt zijn snavel te krom, zijn nagels te lang en zijn veren te zwaar. Hij trekt zich 150 dagen terug. Eerst slaat hij zijn snavel kapot. Wanneer hij een nieuwe snavel heeft, bijt hij zijn nagels tot ze normaal zijn. Hierna rukt hij met zijn nieuwe nagels de veren van zich af, waarna ook die weer aangroeien. Een prachtig beeld van de vernieuwing die God ook in ons leven tot stand wil brengen.

Een zieke arend zoekt de zon op, om zo door de warme zonnestralen weer op te knappen. Zo mogen ook wij gaan tot de Here Jezus, Die het licht van de wereld is.

De arend is een slimme vogel. Hij vliegt niet met zijn vleugels, maar laat zich zweven op de wind en maakt zo optimaal gebruik van de windstromen: thermiek. Ze kunnen dit heel lang volhouden. In de Bijbel is de wind wel vaker een beeld van de Heilige Geest. Zo wil de Heilige Geest in ons werken en ons steeds dichter bij de Here Jezus brengen.

Als het stormt, gebruikt de arend niet al zijn energie om tegen de storm te vechten, want hij kan er toch niet voor zorgen dat de storm gaat liggen. Hij gebruikt de storm om er boven uit te stijgen. Hij bewaart zijn krachten voor belangrijkere dingen. In ons leven kan het soms ook stormen. Je mag dan op God vertrouwen en je door Hem boven de storm laten uittillen.

Als een arendsjong gedragen
leer ik zweven op de wind
als ik weer dreig neer te storten
is ’t de Liefde die mij vindt

‘k Moest gaan bouwen op de vleugels
tweeënhalve meter breed
sterke vleugels, altijd waakzaam
ook toen ik ’t verkeerde deed

Lopend, struikelend, vallend, biddend
ga ik steeds weer naar de Heer
Hij laat mij nu echt vertrouwen
want Hij helpt mij telkens weer

Als je uitziet naar de Heere
en Zijn bijstand steeds verwacht
krijg je vleugels als een arend
en zo altijd nieuwe kracht

Over de auteur

Meditatie Kerkenraad

Reactie op deze blog
Delen