Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Blog
Geloven in Nederland is makkelijk!?

Geloven in Nederland is makkelijk!?

Meditatie 18 januari 2017

Zingen: ps. 105 vers 1 en 2

Geloven in Nederland is makkelijk! Dit was een stelling op Groot Nieuws radio vorige week. Dit naar aanleiding van de lijst Christenenvervolging die Open doors die dag bekend maakte.

De eerste gemeente versus onze gemeente en de vervolging van Christenen.

Dit stukje meditatie geeft geen pasklare antwoorden want die heb ik niet. Maar ik wil de gedachten die ik heb naar aanleiding van deze voorbereiding en de waarnemingen die ik heb opgedaan tijdens huisbezoek en kerkgang met jullie delen. Er blijven veel vragen over, voor mij maar misschien ook wel voor jullie.

Lezen: Handelingen 2; 41 – 47

Degenen die zijn (dit is Petrus) woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. In dit gedeelte (vers 42) hebben we kunnen lezen dat de eerste gemeente trouw bleef aan het onderricht, een gemeenschap vormden, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Hoe zit dat met ons?

Trouw aan het onderricht: Dit was voor deze eerste gemeente een aanvulling op het OT met het onderricht van Jezus dat werd beschreven, uitgelegd en toegepast door de apostelen. voor ons betekent dit dat we 2 keer per week naar de kerk kunnen. Bijbelkringen kunnen volgen, en vul het verdere volle programma maar in wat we als kerk te bieden hebben. Daarnaast kunnen wij in alle vrijheid bezig zijn met onze eigen stille tijd, bijbel lezen en bidden. Maar hoe is dat in de praktijk? Zien we geen terug gang in de 2 keer naar de eredienst gaan. En dan hebben we het bij ons over terug gang van de 2e dienst, landelijk zien we zelfs terugloop van de kerkbezoeken in zijn geheel. Hebben we het niet allemaal zo druk dat ons eigen stille tijd , bijbel lezen en bidden soms als laatste nog even in de dag moet worden gepropt. Laat ik het dicht bij mezelf houden, de dag is soms te kort…

Gemeenschap vormden: Het gemeenschapsaspect nam een belangrijke plaats in, in het leven van de gelovigen. Hun verbondenheid met Christus, hun gemeenschappelijk geloof en gedeelde verlossing bracht hun dichter bij elkaar. En wij? Zijn wij een hechte gemeenschap? Voelen wij ons verbonden met elkaar vanwege de zelfde verlossing die ons door Christus wordt gegeven? Nemen we genoegen met het koffie drinken na de dienst? Of komen hier alleen de mensen die we ook op andere activiteiten al zien? Daarnaast komt het regelmatig voor dat er binnen een gezin of familie gebed nodig is van de gehele gemeente. Jammer genoeg hebben we vaak genoeg een schroom om dit te delen. Wat zullen de mensen wel niet denken. We houden het maar binnenshuis. Hoe kunnen we dit doorbreken?

Braken het brood: Het breken van het brood duid op de maaltijden waarbij het avondmaal werd gevierd. Wat heerlijk om te zien dat wij nog steeds een toename zien van mensen die zijn/haar geloof willen belijden. En als we het avondmaal als gemeente mogen vieren dan zien we ook daar nog steeds volle tafels, zeker tov jaren geleden. Maar zien we ook de worsteling van mensen die graag aan zouden willen gaan maar om welke reden dan ook niet gaan. Geloven is ook in Nederland niet makkelijk. Het blijft een persoonlijke zaak waarbij er in Nederland dan wel geen vervolging is maar de persoonlijke strijd kan soms zwaar zijn.

Wijden zich aan het gebed: Dit wijden aan het gebed betreft het gemeenschappelijk gebed, dit was een van de elementen van deze broederlijke gemeente. Gemeenschappelijk gebed of kringgebed is iets wat bij ons nog niet echt vertrouwd is. hoe komt dit? Is het weer die schaamte of de schroom? Is de openheid er wel? En heeft dit dan ook niet weer een relatie met gemeente zijn? Mooi om te zien dat juist in deze week van het gebed de gebedskring morgen weer opgestart wordt.

Christen vervolging
En als we nu dit alles eens vergelijken met de christenvervolging die er in de wereld plaatsvindt. Op de site van opendoors is de ranglijst te vinden. 1 op de 11 christenen wordt vervolgd. Als je dit gaat beseffen dan betekent dat, dat er minimaal 2 van ons vervolgd zouden worden. Gelukkig leven wij in een vrij land. Maar de vrijheid en invloed van christelijke politieke partijen wordt steeds minder. Wij hebben geen vervolging, maar toch lopen we tegen de problemen aan zoals zojuist genoemd. We leven in een welvaart waarbij dit misschien wel onze eigen grootste vervolging is. In tijden van moeite zitten de kerken vol. De eerste gemeente is uiteraard ook niet zo 1 op 1 te vergelijken met onze gemeente in deze tijd. Maar we mogen er wel over nadenken hoe wij anno 2017 gemeente zijn en willen zijn. Laten wij onze mede Christenen, die op zoveel plaatsen in de wereld vervolgd worden omdat ze geloven in dezelfde God als wij, in ons gezamenlijk en persoonlijk gebed niet vergeten.

Over de auteur
Reactie op deze blog
Delen