Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Blog
God en de wereldpolitiek - Bang voor de toekomst?

God en de wereldpolitiek - Bang voor de toekomst?

Wereldpolitiek, een onderwerp waar je misschien wel bang van kunt worden. We hebben het in Nederland nu goed, maar hoe zal de toekomst zijn? Het rommelt in de wereld, en wat betekent dat voor Nederland? Wat gebeurt er in Rusland, Turkije, Syrie, Noord-Korea en niet te vergeten in Amerika met Trump. Het kan je bang maken voor de toekomst.

Nebukadnesar weet wat het is om overheerst te worden. Hij is opgegroeid in een belangrijke Babylonische familie, maar de Babyloniërs hebben niets over hun eigen land te zeggen: de Assyriërs zijn de baas.

Als Nebukadnesar acht jaar is, verandert dat: zijn vader gaat de oorlog met de Assyriërs aan en wint. De Babyloniërs zijn de nieuwe machthebbers van de wereld. Na 20 jaar volgt Nebukadnesar zijn vader op, en is de machtigste man op aarde, machtiger dan Barack Obama vandaag of Donald Trump straks. Nebukadnesar heeft gezien hoe zijn vader Babylon op de kaart heeft gezet, en nu is het aan hem de macht voort te zetten. Nooit eerder ging het zo goed met Babylon.

Je kunt wel raden waar Nebukadnesar bang voor is. Hij is bang dat zijn macht weer wordt afgepakt. Bang dat hij naar de bevelen van anderen zal moeten luisteren. Het is ook niet gek dat hij daar bang voor is: de Assyriërs willen de macht graag weer terug, en ook de Perzen staan te popelen de macht over te nemen. Het zijn trouwens precies de landen die ook nu in het middelpunt van de belangstelling staan: Babylon is nu Irak, Assyrië kennen we als Syrië en Perzië is Iran.

En dan droomt Nebukadnesar ook nog over zijn grootste angst. Hij ziet een indrukwekkend beeld, en weet direct dat het over hem gaat. Een steen maakt een einde aan zijn macht, van de grote Nebukadnesar blijft niets over. Het is een ware nachtmerrie. Nebukadnesar wil de droom het liefst vergeten, maar het laat hem niet los.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. De koning is zo bang dat hij zich afreageert op zijn personeel en dreigt om een bloedbad aan te richten als ze hem niet van een uitleg kunnen voorzien. Allemaal omdat hij de waarheid niet wil weten, de uitleg die zo voor de hand ligt: dat het eens over en uit is voor die machtige koning.

Net als Nebukadnesar kun je bang zijn voor de toekomst. We hebben het in Nederland goed voor elkaar. We zijn rijk, we zijn vrij, we zijn machtig. Maar hoe lang nog? Hoe zal de wereldpolitiek zich ontwikkelen? Wat als IS het vizier op de Nederland richt? Is dat het einde van de westerse wereld? Wat als Trump niet meer meedoet met de NAVO en Poetin steeds dreigender taal uitslaat? En die aanhoudende stroom asielzoekers uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika?

Wilders maakt ons al bang voor mannen met baarden en tsunami’s van vluchtelingen, en ergens diep van binnen voelen we soms wel iets met hem mee. En ook in de Tweede Kamer verhardt het debat en lijken de tegenstellingen groter dan ooit. De toekomst is onzeker.

Maar hoe de toekomst ook zal zijn, God staat boven de wereldpolitiek. Dat is de boodschap van die droom van Nebukadnesar. Dat is waarom Daniël God looft: ‘hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan.’ Aardse macht is maar betrekkelijk, uiteindelijk telt alleen Gods macht.

De koning dacht van zijn nachtmerrie te zijn verlost: als niemand de droom kent, is er geen reden om bang te zijn. De meeste dromen zijn immers bedrog. Maar dan komt Daniël. ‘Koning, uw droom is meer dan een gewone nachtmerrie. De God van hemel en aarde heeft u deze droom getoond. Deze God geeft u een kijkje in de toekomst.’

Daniël weet niet alleen de droom, hij weet ook wat het betekent. Het koninkrijk van Nebukadnesar is tijdelijk. Na hem komen andere koninkrijken, die al net zo tijdelijk zijn. Koningen en koninkrijken komen en gaan. Soms lijkt het heel wat, maar het raakt altijd in verval. De machtigen van de aarde zijn altijd vatbaar voor onenigheid en intrige. Ze klampen zich aan hun macht vast en het wordt hun ondergang. Maar al die menselijke rijken moeten plaats maken voor het rijk van boven. Uit de hemel komt een nieuw rijk op aarde. Als christenen kennen we het als het rijk van Jezus Christus. De toekomst is van hem!

Wereldrijken gaan op, blinken en verzinken. Zo is het altijd al geweest en er is geen enkele reden om te denken dat het nu anders is. Dat geldt voor onze westerse wereld maar evengoed voor dreigende machten van IS of Rusland. Alleen Gods koninkrijk is eeuwig! Daarom mag je de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Ondertussen is de wereld nog altijd geen betere plek. Mooi dat God koningen aanstelt en afzet, maar wat merk je daar nu van? Wat merk je van dat God regeert? Op het eerste gezicht niet zo veel. Machthebbers volgen elkaar op, maar het wordt er niet perse beter van. Dat was in de tijd van Daniël ook al zo. Er is niet zoveel te zien van een betere wereld.

Dat is ook niet wat God belooft, niet wat God in die droom van Nebukadnesar vertelt. Zolang mensen de macht hebben, zal het niet beter worden. Dan blijft het een wereld van machtsspelletjes en bedrog. Maar nergens in de bijbel belooft God een snelle oplossing voor de wereldproblemen of een goede wereldleider die voor vrede gaat zorgen. Sterker nog: Jezus zegt zelf dat we voorbereid moeten zijn op oorlogen, natuurrampen en onrecht. Je kunt het nalezen in Matteüs 24. Wat dat betreft is het helemaal niet verwonderlijk dat het in onze wereld rommelt.

Maar God belooft iets heel anders: de steen uit de droom van Nebukadnesar. Het is God zelf die naar de aarde komt. Het is Jezus, die de machten van de wereld verplettert. Er komt een nieuwe wereld, waarin machtige mensen het niet meer voor het zeggen hebben. In die wereld wint Gods liefde het van alle macht en geweld. Jezus is ermee begonnen, door geweld met liefde te beantwoorden. Aan het kruis heeft zijn liefde gewonnen. Alleen dat rijk heeft de toekomst! Je kunt bang zijn voor de toekomst. Er is veel onzeker. Maar met God is er ook reden om zonder angst te leven.

Dan is wel de vraag: wat is ons thuis? Is dat Nederland of de westerse wereld? Of is dat het rijk van God? De westerse wereld is prachtig, we houden ervan. We zijn blij en gezegend met onze vrijheid en vrede. Maar uiteindelijk is die wereld niet alles. We voelen ons hier thuis, maar we zíjn hier niet thuis.

Als de westerse wereld alles voor je is, dan heb je inderdaad alle reden om bang te zijn: dan zou IS alles af kunnen pakken wat je hebt. Dan kunnen ook asielzoekers inbreuk maken op jouw leven. Maar als je een ingeburgerde vreemdeling op aarde bent, dan is de wereldpolitiek ook maar relatief. Natuurlijk mag je bang zijn voor IS en terreur. Maar IS heeft de toekomst niet. Het wordt verpletterd door Gods koninkrijk. En als je thuis bent in dat koninkrijk kan zelfs de dood je leven niet afpakken!

Onze hulp is niet in de naam van Obama, Trump, Merkel, Poetin of Hollande, maar in de naam van de Heer van hemel en aarde. Zoek je veiligheid dus niet in de wereldpolitiek, maar bij God. Zijn rijk blijft! Voor Nebukadnesar, die machtigste man op aarde, is dat geen prettige boodschap. Hij moet God als zijn meerdere erkennen.

Dat betekent overigens niet dat het christenen niets kan schelen wat er in de wereld gebeurt. Zet je maar in voor een betere en rechtvaardige wereld. Als je bij Jezus hoort, als je thuis bent in Gods rijk, dan mag je van daaruit ook verschil maken in deze wereld. Mag je je inzetten voor vrede, vrijheid, gelijkheid en liefde. Daniël accepteert zelfs een hoge functie aan het hof, waarmee hij veel macht krijgt. Maar hij weet ook dat hij de wereld niet kan redden: dat doet God alleen.

Onze westerse vrijheid is de moeite waard, maar je leven staat of valt er niet mee. Christenen hebben meer. Ze mogen zich inzetten voor een betere wereld, want je hebt van God een plek hier op aarde gekregen, maar hoeven ook nooit bang te zijn voor de toekomst want je toekomst is al gegarandeerd. De toekomst is bij God thuis!

Over de auteur
Reactie op deze blog
Delen