Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Blog
Gods Voedsel

Gods Voedsel

Gods Voedsel

 

Zingen:  Psalm 107 : 6 en 19

Schriftlezingen:  diversen

Gods Voedsel

Een thema waar je heel veel over kunt zeggen. Want waar draait het nu om als we het hebben over “Gods Voedsel”? Dit is een thema wat mij keer op keer weer verbaasd en wat mij om die reden dan ook intrigeert. In het “woord van God” zijn heel veel teksten gelinkt aan dit thema.  In letterlijke zin, maar nog sterker in geestelijke zin. Dit begint al in het eerste Bijbelboek, namelijk in Genesis 1 omtrent de schepping.

We lezen: Genesis 1 : 27 – 30

In dit gedeelte komt het “voedsel” specifiek naar voren in vers 29, namelijk: En God zei: Zie ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

In het zojuist gelezen schrift gedeelte hebben we het over ons letterlijke voedsel. Den schepping was bijna volmaakt en God schiep Adam en Eva. Naast “de mens” hadden we reeds toen al te maken met de Duivel.

We lezen: Genesis 3:  1 – 13

In dit gedeelte worden wij, als zwak mens,  reeds geconfronteerd met de Duivel. De duivel wilt ons verleiden en weet onze zwakke plek heel goed te vinden. Zoals beschreven staat in vers 6, namelijk; En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een “lust” was voor het oog, ja, een boom die Begerenswaardig was om er verstandig van te worden. Helaas hebben wij decennia lang geleden al moeten merken dat wij de Begeerte boven ons Verstand plaatsen. Heden ten dage is helaas nog steeds merkbaar.

Tijdens onze levensweg als mens hebben we ons meerdere malen moeten beschamen omdat wij te zwak waren om te vertrouwen op onze heer. Zo ook tijdens de uittocht uit Egypte. Voor straf moest het volk jaren verblijven in de woestijn. En waar moet je dan van leven in de woestijn? Waar vind je water en waar vind je voedsel? De Heere onze God zorgde voor het volk en voorzag hen van “voedsel”. Wederom in letterlijke zin.

We lezen: Deuteronomium 8 : 2 – 3

Dit was nog maar het begin van voorbeelden waarin in de Bijbel gesproken wordt over God en Voedsel.

Echter veel belangrijker is om de betekenis hiervan tot ons door te laten dringen. Oftewel, laten we de stap zetten van voedsel in de letterlijke zin naar voedsel in figuurlijke zin, namelijk Gods Voedsel.

In het nieuwe testament komen we talrijke voorbeelden tegen waarin voedsel en Gods voedsel bij elkaar gebracht worden. Zo ook in Mattheüs waarin Jezus meerdere gelijkenissen als voorbeeld moet stellen om de mens te doen geloven. Denk maar eens aan de gelijkenis van de Zaaier (Mattheüs 13), en de gelijkenis tussen het mosterdzaad en het zuurdeeg. En wat denk je van de verloren Zoon. Blijkbaar hebben wij als mens telkens weer dergelijke voorbeelden nodig om onze aandacht op “U” gevestigd te houden. Maar het blijkt o zo moeilijk.

Tijdens de eerste wonderbare spijziging komen we wat dichter bij de kern. De mensen volgen Jezus en Jezus ontfermd zich over hen (Mattheüs 14). Als het eenmaal avond geworden is kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: stuur de menigte weg zodat zij voor zichzelf voedsel kunnen kopen. Jezus zei echter: Het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun  te eten. Maar zij zeiden tegen Hem: Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. Hij zei: Breng ze hier bij Mij.

We lezen: ”Mattheüs 14 : 19 – 21

Na deze eerste wonderbare spijziging volgt er nog een tweede wonderbare spijziging nabij het meer van Galilea. U kent deze allen wel waarbij de Heere zeven broden en enkele visjes ter beschikking had en nadat allen gegeten hadden waren er nog zeven manden vol aan voedsel over.  Een gelijkenis die zijn gelijke eigenlijk niet kent. Vooral de gelijkenis waarbij het letterlijke voedsel en het geestelijke voedsel zo nabij elkaar staan.

Om dit bij ons als mens op nummer één te krijgen en dit als het belangrijkste levensmiddel te beschouwen, nu als ik eerlijk ben, dat valt niet altijd mee.

Toch staat er in Gods woord reeds beschreven, namelijk in Mattheüs 4 : 4, namelijk; De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

Waarom is het dan voor ons zo moeilijk om dat te doen geloven en te blijven geloven?

Eigenlijk zijn wij daar vanavond ook mee begonnen. Wij zijn als zondig mens en zwak vlees op aarde gekomen en ten onder gegaan aan de zondeval zoals we ook gelezen hebben in Genesis 3.

Des te mooier is het om ons dan te mogen richten op het werkelijke voedsel van onze Heere.

Nu de bijbelse feestdagen achter de rug zijn, in de vorm van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, hebben we heel veel redenen om dankbaar voor te zijn. Dankbaar voor Gods Voedsel. In de letterlijke vorm van zijn zoon de Heere Jezus, die hij voor onze zonden naar de aarde gebracht heeft. Daar geleefd heeft samen met ons voorgeslacht. Wonderen verricht heeft om onze ogen geopend te krijgen. Die gevochten heeft met de duivel en met U. Alles om het werk te volbrengen. En “Dit” werk is volbracht. Laten wij er dan als mensen in deze maatschappij alles aan doen om dit, met onze bekende zwakheid, tot een goed einde te mogen brengen.

Een aantal keren per jaar mag dit in de kerk ook van heel dicht bij gevierd worden middels de avondmaals viering. Voor mij elke keer weer een bijzonder moment. Om samen te mogen delen van uw vlees en van uw bloed. De tekenen die u gegeven heeft om ons als zondig mens te doen vergeven.

Als laatste wil ik nog  meegeven dat het voor mij een persoonlijk tintje mag geven om als diaken te mogen dienen aan de tafel des Heeren. Niet voor het eerst, maar wederom. Voor mij is dat een heilrijk moment om dat te mogen doen en te mogen ervaren waar U voor ons op aarde gekomen bent.  De werkelijke brug tussen het werkelijke en het geestelijke voedsel. Het moment waarop het telkens weer bij elkaar gebracht wordt.

Over de auteur

Meditatie kerkenraad

Reactie op deze blog
Delen