Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Blog
Levende stenen

Levende stenen

Stenen een woord dat we veel tegenkomen in de bijbel. In Egypte moesten de Israëlieten stenen bakken van leem en stro. Mozes kreeg op de berg Sinaï de stenen tafelen met daar op de wet en de geboden.  Of het nu een gebakken steen is of een stuk rotsblok. Heel verschillend maar een ding hebben ze gemeen. Ze zijn beide hard en het is dood materiaal, zonder enige vorm van leven. Je kunt er wat van afhakken en zo zelfs een kunstwerk van maken maar het is en blijft een dood iets. Er kan wat aangroeien en het kan verstenen maar werkelijk een steen laten leven [laten groeien] dat kan niet!!

In 1 Petrus 2,  spreekt Petrus over levende stenen.  Het is natuurlijk beeldspaak wat  hier door Petrus wordt gebruikt.

Petrus noemt Gods kinderen levende stenen. In de bouw bestaan die niet, maar wel in de geestelijke tempel die God aan het bouwen is. Van nature kunnen wij mensen hard zijn als steen. Maar gelovigen zijn geen dood en hard materiaal. Geen stenen, die keurig opgestapeld op de bouwplaats liggen te wachten. Maar levende stenen die gebruikt worden, en zich ook laten gebruiken. Mensen worden door Petrus zelfs uitgenodigd om zich beschikbaar te stellen. ‘Voeg u bij Hem, bij de levende steen’, schrijft hij.

Leven betekent  verandering, groei maar ook voortplanting, uitbreiding.  Als iets leeft heeft dat voedsel en licht nodig. Zonder deze basisbehoefte is het ten dode opgeschreven. De vraag is, willen wij een levende steen zijn? Als ons antwoord daarop, ja is, word er ook wat van ons gevraagd, om in leven te blijven, namelijk er voor te zorgen dat we geestelijk gevoed worden. Waar is dat te verkrijgen?  Bij Jezus, DE LEVENDE STEEN bij uitstek.  We zullen zijn boodschap  moeten aannemen. Maar als we zijn boodschap uit genade mochten aannemen word er ook van ons verwacht dat we ons als levende stenen laten gebruiken.

Gods kinderen als levende stenen.

God werkt met natuursteen. Elke steen heeft zijn eigen vorm. Maar Hij maakt iedereen pasklaar. Hij bepaalt ook welke plek een steen in het gebouw krijgt. Aan de voor- of de achterkant of ergens in een zijmuur.

Als Petrus zegt: “Komt tot DE LEVENDE STEEN”, dan bedoeld hij daarmee, kom tot de Heere Jezus. Omdat Hij dood is geweest, maar weer levend geworden is, opgestaan uit de dood. Zo luid het woord van God voor ons allemaal. Komt tot de Levende Steen, De Hoeksteen, Gods Lievelingssteen.  Kostbaar!  Uitverkoren!       Uitgekozen dus om levende stenen te zijn. En dat word je door je aan te sluiten bij de Levende Hoeksteen.  Als je met die steen in aanraking komt, word je levend, eeuwig levend.

Leden van de gemeente van Christus worden genoemd naar hun HEERE. Zoals Christus “Levende Steen” heet, zo mogen wij dus ook levende stenen heten. En zoals die Ene Levende Steen door God is uitverkoren, zo zijn ook wij als leden van de gemeente uit genade uitverkoren door God om zijn gebouw op aarde te vormen. God maakt ons tot een tempel.

Als een koning een huis betrekt, wordt dat huis een paleis. Niet allereerst om wat erin staat, maar omdat hij daar woont. Ook al zou het bij wijze van spreken een krot zijn, toch wordt het een paleis. Maar als DE KONING een huis betreed, word dat huis een Tempel.

De bouw gaat nog steeds door. Gods kinderen kijken niet toe, maar laten zich gebruiken. Stellen zich beschikbaar. Nee, je bent geen blok beton. Je bent een levende steen. Bovendien, weet je…. bij levende stenen heb je veel minder cement nodig.  Als ze eenmaal een plek gekregen hebben passen ze bij elkaar,en houden ze elkaar vast.

Samen als gemeente van Jezus Christus hier op aarde zijn wij Gods volk, in ontferming aangenomen. Petrus roept ons ook op om goede werken te doen zodat die gezien mogen worden door de heidenen en zij ook tot God mogen komen en  Hem mogen eren en dienen en de gemeente vrucht mag dragen tot Gods eer.

Over de auteur
Reactie op deze blog
Delen