Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Blog
Naäman getuige van God

NaƤman getuige van God

Naäman getuige van God

Lezen:

Lukas 4 vers 24 tot en met 28

2 Koningen 5 vers 1 tot en met 19

Ik denk dat we allemaal hier de geschiedenis van Naäman de Syriër kennen. Opperbevelhebber van de strijdkrachten van Syrië. Hoog in aanzien, maar melaats. Een toppositie, maar ook eenzaam aan de top, want hij was ernstig en ongeneeslijk ziek. In het ziekenhuis verdwijnen posities en zijn we allemaal gelijk. Een mens is geschapen om te leven en om dat vast te houden probeert hij alles. Naäman luistert naar het advies van een jong joods meisje dat in gevangenschap leeft in Syrië. De eerste getuige van God in dit verhaal is dit meisje! Ze was door Syrische bendes weggevoerd uit Israël. Je zou verwachten dat ze geen Syriër wilde helpen na zo’n trauma. En toch aarzelt ze niet om naar voren te stappen en voor genezing op de God van Israël via zijn profeet te wijzen. Iets om over na te denken. Zij kijkt over de omstandigheden heen en gebruikt een mogelijkheid om te evangeliseren en van haar God te getuigen.

Vervolgens gaat Naäman op pad met aanbevelingsbrieven van de Syrische koning. Bij aankomst raakt de koning van Israël in paniek. Hij denkt dat Syrië ruzie zoekt en een aanleiding voor oorlog. De koning van Israël ziet niet over de omstandigheden heen maar denkt puur aan zichzelf. Hij ziet niet de gelegenheid voor evangelisatie. Ook iets om over na te denken, wat voert er in onze reacties de boventoon: wantrouwen zoals bij de koning van Israël – ‘’er zal wel een adder onder het gras zitten’’ - of vertrouwen – ‘’ik ga uit van de oprechtheid van de ander’’ zoals bij Naäman.  Hoe betrouwbaar is tenslotte het advies van een meisje dat zoveel leed en onrecht is aangedaan?

Elisa hoort er van en nodigt Naäman uit. God gaat stap voor stap zijn weg met Naäman. In vers 1, aan het begin van dit bijbelgedeelte lezen we: ‘Naäman was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en hoog in aanzien, en dan komt het : ‘’komma, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven’’.  Ik had er zelf altijd overheen gelezen, maar kennelijk was God al veel langer met Naäman bezig.

Vervolgens krijgt Naäman een les in nederigheid. Allereerst staat Elisa hem, Naäman hoog in aanzien, niet persoonlijk te woord. Hij behandelt hem als een gewoon persoon terwijl hij een koninklijke behandeling verwachtte. Vervolgens geeft hij hem een instructie die min of meer een belediging is. Je wassen in een kleine smerige rivier terwijl er zoveel mooiere en schonere rivieren zijn die bij de stand van Naäman zouden passen. Of in ieder geval een opdracht met meer uitdaging zodat zijn kennis en kunde beproefd zouden worden. Dan kon hij tenminste een goede tegenprestatie neerzetten die als beloning de genezing zou geven.

Maar Naäman moet leren dat gehoorzaamheid aan God begint met nederigheid en lege handen. We moeten geloven dat Gods manier van werken beter is dan de onze. We moeten leren volgen. Vaak begrijpen we Zijn manier niet. Belangrijk is dat we blijven geloven dat Gods wegen de beste zijn, dat God onze gehoorzaamheid wil en God alles kan gebruiken om Zijn doel te bereiken. Als we eerlijk naar ons zelf kijken herkennen we de afwijzende reactie van Naäman wel. Alleen geloven in Jezus Christus lijkt op de een of andere manier niet goed genoeg. Nederig Gods genade accepteren vinden wij net als Naäman best moeilijk.

God gebruikt vervolgens de dienaren van Naäman om hem op de juiste weg terug te brengen. Als Naäman gehoorzaamt dan komt hij als herboren uit het water. Lichamelijk blijkt dit uit zijn lichaam dat jong geworden is en rein. Geestelijk blijkt dit uit zijn opmerkelijke belijdenis uit vers 15: ‘’Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël’’.  Als hij Elisa wil bedanken met geld verwijst Elisa hem door naar God zelf. Dan doet Naäman een opmerkelijke wens: hij vraagt om een vracht aarde van Israël zodat hij die als heilige grond mee kan nemen naar Syrië en hij daarop kan offeren aan God. Ook belooft hij geen andere God meer te offeren dan de Heere alleen. Dat is voor die tijd waarin verschillende goden werden aanbeden echt een hele grote verandering.

Meteen daar achteraan komt echter een opmerkelijk verzoek, een verzoek waar ik zelf eigenlijk altijd overheen heb gelezen. Naäman realiseert zich dat hij vanuit zijn positie genoodzaakt is zijn leider te begeleiden en ondersteunen bij het aanbidden van de afgod Rimmon. En hij vraagt of de Heere hem op voorhand deze zonde wil vergeven. Je zou dan in eerste instantie verwachten dat Elisa zwaar teleurgesteld is. Was de belijdenis goedkoop? Maar wat gebeurt: Elisa zegt ‘’Ga in vrede’’. Hoe kan dat?

Staan wij niet te snel klaar met ons oordeel? Naäman was nog geen halve dag daarvoor tot geloof gekomen. Het is eigenlijk heel bijzonder en opmerkelijk dat hij zich nu al realiseert dat dit gevolgen gaat hebben en dat hij nog niet zo goed weet hoe daar mee om te gaan. Daarbij komt dat het publiekelijk op een speciaal ingericht stukje grond offeren voor de Heere in Syrië ook niet zonder gevaar zal zijn geweest. Ik denk dat dit zomaar als verraad aan de andere goden en aan het land zou kunnen worden uitgelegd.  Naäman voelt het spanningsveld en weet dat het loyaal zijn aan zijn leider niet goed is richting de Heere God, maar ook dat het niet loyaal zijn leidt tot gevaar voor hem en zijn gezin. In de praktijk van alle dag betekent dit voor hem dat hij moet kiezen tussen twee kwaden en daarvoor vraagt hij vergeving. Tenslotte was Naäman door zijn genezing ook een lopende getuige in het huis van Rimmon, een getuige die vertelde dat Rimmon hem geen genezing kon geven maar de God van Israël wel. De aanwezigheid van Naäman is op deze wijze een stil protest tegen de afgoderij van Rimmon.

Dat er bij de Heere God ruimte is voor deze worsteling van Naäman blijkt niet alleen uit het ‘’Ga in vrede’’ van Elisa. Eeuwen later spreekt Jezus in herinnering aan hem in Lukas 4: ‘’er waren veel melaatsen ten tijde van Elisa, maar geen van hen werd genezen dan alleen deze Naäman. Jezus noemt Naäman als voorbeeld!

Betekent dit nu dat we het voorbeeld van Naäman zomaar mogen kopiëren naar ons eigen spanningsveld? Ik denk dat het niet de bedoeling is dat we dit goedkoop misbruiken om keuzes die het Christelijk geloof met zich mee brengt te ontlopen. Ik denk wel dat we dit als troost mogen lezen, dat we een God hebben waaraan we net als Naäman in gebed onze spanningen bij het getuigen voor kunnen leggen.

Bron: Stil tot God, Dr. W. Verboom

Over de auteur

Meditatie Kerkenraad

Reactie op deze blog
Delen