Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Blog
Rekenschap afleggen van ons geloof

Rekenschap afleggen van ons geloof

Meditatief moment 1 Petrus 3:13-18

Het gaat in dit gedeelte over het verantwoording of rekenschap afleggen van de hoop die in ons is ofwel van ons geloof. Het gedeelte begint er al mee dat er tegenwerking is, lijden. Het geloof in God roept weerstand op. Dat is vanaf het begin al zo geweest. Het mag ons dus niet in verwarring brengen. We moeten ons er ook niet door laten afschrikken, dat zou zo maar kunnen want wij zijn wat dat betreft niet zo veel gewend, hier op de biblebelt. Deze verzen schrijft Petrus, dezelfde die ooit nadrukkelijk  ontkende bij Jezus te horen. Hij schrijft deze brief in de tijd dat keizer Nero de christenen vervolgde.

Petrus heeft inmiddels geleerd standvastig te blijven ondanks alle tegenstand. Ja erken, of heilig God de Here in je hart, vertrouw je aan Hem toe. Wees ook altijd bereid om te getuigen van je geloof, van de hoop die leeft in je hart. Doe dat met zachtmoedigheid en eerbied. Dat is soms knap lastig en zeker met ongelovigen. We laten het gesprek over ons geloof liever over aan de dominee want die heeft er tenslotte voor geleerd. We staan zo met een mond vol tanden als ons iets gevraagd wordt, toch?

Als het dan met woorden niet zo lukt laat dan je daden spreken. Herkennen anderen iets van Christus in onze manier van leven. Zijn wij leesbare brieven van Christus? Een voorbeeld uit de Bijbel is misschien wel Noach. Wat zal hij allemaal hebben moeten aanhoren toen hij midden op het land een grote ark ging bouwen. Met iedere plank die hij zaagde en iedere spijker die hij sloeg gaf hij een boodschap af. Tegenover alle spot en hoon zal hij getuigd hebben dat er alleen behoud was door in de ark te gaan. Nadat hij 120 jaar gebouwd en gepreekt heeft gingen er 8 mensen in de ark. Dat lijkt niet veel maar Gods plan werd uitgevoerd en het gezin van Noach en daarmee de mensheid bleef bewaard.

Als voorbeeld in onze tijd zou je kunnen denken aan christen-politici die in tv-programma’s hun standpunten mogen verdedigen en uitleggen. Het is soms ronduit schofferend  zoals ze aangevallen worden, maar ze blijven vriendelijk hun levensvisie uitleggen en delen de hoop die in hen is. Daardoor dwingen ze ook wel weer respect af. Het gaat uiteindelijk om de eer die Christus krijgt in ons leven. Hij die geen zonden gedaan heeft, heeft voor onze zonden geleden zodat wij tot God kunnen komen.

Over de auteur

Meditatie kerkenraad

Reactie op deze blog
Delen