Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Blog
Wat vraagt God dat we doen?

Wat vraagt God dat we doen?

Afgelopen zomer, nog maar een paar weken terug, had ik een prachtig uitzicht in de Dordogne. Mooi weer, geen verplichtingen en ruimte in je hoofd en agenda. Rust en aandacht voor zaken die er echt toe doen, tijd voor een goed boek, goed gesprek en opbouwen in geloof. Deze periode is altijd een mooie tijd voor verdieping, voornemens om het anders aan te pakken, prioriteiten te stellen. Dus tussen het vast slaan van tent haringen, een potje badminton op de camping en ’s avonds een glaasje wijn passeerden zo verschillende gedachten van afgelopen jaar, maar ook van komend jaar. Maar hoe is het jullie vergaan in de bergen, aan de Hollandse kust? Herinner je nog de ruimte en de rust voor zaken die er echt toe doen? Zaken die er ECHT toe doen? Of is de agenda al weer goed gevuld met afspraken, verplichtingen of dingen die gaan gebeuren? Het laatste klinkt wel bekend. Ik probeer altijd mijn best te doen om dat vakantie gevoel vast te houden, maar half september lijkt dat een onbegonnen zaak. Wat een verschil, vanuit de rust, naar de drukte van alle dag. Alles wat moet! In het Bijbelgedeelte wat we gaan lezen, gaat het er om, wat er toe doet, wat van levensbelang is. Maar we lezen vanavond ook over wat we moeten doen. Als kerk staan we voor de opening van het winterwerk, altijd veel plekken te vervullen…… vooral veel te doen. We doen van alles, organiseren van alles. We proberen zo breed mogelijk voor ieder wat wils iets aan te bieden. Maar wat vraagt God dat we doen?

Deuteronomium 6:1-9 Bevel om zich aan de geboden van God te houden

1.Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, 2. opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden. 3. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in het land dat overvloeit van melk en honing. 4. Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 5. Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 9. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.
Dat we iets moeten doen laat dit gedeelte ons goed zien. We lezen veel werkwoorden. We moeten: (de geboden) leren, (de geboden) doen, (de HEERE) vrezen, (Zijn geboden) in acht nemen, luisteren, (de HEERE) liefhebben, (de geboden) in uw hart laten zijn, (de geboden) inprenten, ze leren, (ze op uw hand) binden en (ze op de deurposten) schrijven.

Mozes roept ons op om in actie te komen. Om iets te gaan doen. En niet zomaar wat. Hij wil dat we ergens voor gaan. En dan wordt hier niet bedoelt om voor een mooie carrière te gaan of om een zo groot mogelijke bucket list af te werken. Hij roept ons op om voor God te gaan. In alles wat je doet 2 en denkt. Je niet laten afleiden door dagelijkse dromen of zorgen. In de 1e drie verzen vraagt God aan ons om gehoorzaam te zijn aan Hem. Maar Hij zegt ook in vers 3 Dan zal het u goed gaan. Wat een mooie belofte! De kern van dit gedeelte zit in vers 5. Liefhebben. Vaak vergeten we dat dit ook een werkwoord is. We moeten dit doen. Jezus vraagt dit ook van ons. Dit gedeelte onderstreept hij in Lukas 10:27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. De woorden moeten niet alleen met de mond of met het hoofd geloofd worden, ze moeten ook (vers 6) afdalen naar het hart! En niet alleen om voor onszelf te houden maar ook om door te geven. (vers 7a) U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. We moeten ze als het ware leren ‘inademen’ wie God is. Als gemeente / kerkenraad mogen we hier een belangrijke rol in hebben. God wil dat we hem dienen met héél ons bestaan, op alle terreinen van ons leven. Dat wordt misschien wel nergens duidelijker dan in dit gedeelte. Deze samenvatting van de wet bevat een aspect dat we soms over het hoofd zien. We benadrukken vaak (terecht) dat hiermee totale gehoorzaamheid wordt gevraagd – met alles wat in je is. Maar er zit ook iets persoonlijks, individueels in: het gaat om jouw hart, jouw kracht en jouw verstand. Je mag God dienen met wie en hoe je zelf bent! En nu we weer terug zijn van onze vakanties. En de drukte is weer begonnen. Hebben we dan nog steeds scherp wat God wil dat wij doen? Ik wil afsluiten met een stukje uit Kolossenzen. Hier lezen we hoe we onze taken moeten doen. Het sluit ook mooi aan bij het HGJB thema; Met hard & ziel. Kol 3:23: En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.

Over de auteur
Reactie op deze blog
Delen