Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de plaatselijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit: predikant(en), ouderlingen en diakenen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente en het schrijven van een beleidsplan, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen, en het bespreken van zaken die ook in andere gemeenten, regionaal of landelijk spelen.

De contactgegevens van de kerkenraad vind u op deze pagina.

 

predikant 

ouderlingen  

Diaconie    

kerkrentmeesters  

 

Classis Gorinchem
Wilt u informatie over de Classis Gorinchem, klik dan op www.classisgorinchem.nl  

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Vermoeid? Vastgelopen? De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om uiteenlopende redenen, even afstand moeten nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.

De Herberg biedt de gasten gedurende het verblijf van 3 tot 6 weken:
- een christelijke leefgemeenschap;
- individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders;
- een beperkt dagprogramma, rust en ruimte en
- advies m.b.t. nazorg.

Verder geeft de Herberg informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.

Voor meer informatie: PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek, 026-3342225, www.pdcdeherberg.nl.

Aanmelding en telefonisch spreekuur elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur.

Contactpersoon voor de Herberg in onze gemeente is ds. Mijderwijk.