Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Kringen

Lidmatenkringen

De christelijke gemeente is een lerende gemeente. De zondagse kerkdienst is daarin van groot belang, maar ook de persoonlijke en gezamenlijke omgang met Gods woord is nodig. Onze Heere verbindt er Zijn zegen aan als we rondom Zijn woord samenkomen om bemoedigd te worden op de weg van het geloof. Met het oog daarop kent onze gemeente een aantal lidmatenkringen. Om de kringen niet al te groot te laten worden starten we dit jaar met vier lidmatenkringen. U/jij bent daarop van harte welkom. Ook dit seizoen wordt er gekozen voor een Bijbelboek, vorig jaar was dit uit Nieuw-Testament, dit jaar kiezen we een Bijbelboek uit het Oude-Testament.

De lidmatenkringen zijn ingedeeld op leeftijd. De leeftijdsgrenzen zijn echter niet absoluut: komt een andere kringavond u/jou beter uit, geef dat dan gerust even door.

De kringen worden steeds bij een van de deelnemers thuis gehouden, behalve de gezamenlijke startavond. We zien uit naar gezegende en leerzame avonden met elkaar.

Gezamenlijke startavond
Er is een gezamenlijke startavond in ‘Het Anker’ op donderdag 27 september om 20.00 uur (daarna bij deelnemers thuis).

Lidmatenkring 1 
Leeftijd: tot ongeveer 30 jaar

Lidmatenkring 2
Leeftijd: ongeveer 30 - 40 jaar

Lidmatenkring 3 
Leeftijd: 40 jaar en ouder

Leiding: pastoraal medewerker Jan Domburg, (06) 41 97 10 82


Opfriskring

Deze kring is bedoeld voor gemeenteleden die hun kennis van de Bijbel en de inhoud van het geloof willen opfrissen en de beleving van het geloof zoeken te verdiepen. We denken hierbij met name aan hen die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd of bij wie dat wat op de achtergrond is komen te staan. Er is alle ruimte om uw/jouw vragen t.a.v. geloven en kerk te stellen. Voor de een zal de nadruk meer liggen op het luisteren, terwijl een ander juist meer behoefte heeft om het gesprek aan te gaan.

Als leidraad voor de avonden maken we gebruik van het boekje: 'Geloven met het hart'.

Twijfelt u/jij nog?
Kom gewoon de eerste avond eens kijken, u/jij bent van harte welkom.

Waar: de kleine of grote zaal van 'Het Anker'

Wanneer: 

Leiding: ds. C. Mijderwijk, (0183) 35 12 55

Data: 


Bijbelgesprekskring

De Bijbelgesprekskring is bedoeld voor iedereen die er naar uitziet om samen met anderen naar het Woord van God te luisteren, dat te onderzoeken en met elkaar in gesprek te zijn. In dit seizoen behandelen we de 2e brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe. Voor de een zal de nadruk meer liggen op het luisteren, terwijl een ander juist meer behoefte heeft om het gesprek aan te gaan.
Maar hoe dat voor u en jou ook ligt: u/jij bent van harte welkom.

Waar: De kleine zaal van Het Anker

Wanneer: Donderdagmiddag om 14.30 -16.00 uur. We starten donderdagmiddag 4 oktober.

Leiding: Ds. J. Vis, (0183) 35 37 90