Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Het kerkgebouw

Het kerkgebouw

Geschiedenis

Van oorsprong was ons kerkgebouw, een laatmiddeleeuws bouwwerk van omstreeks 1400 na Chr., aanmerkelijk groter. Dit gebouw heeft de afgelopen eeuwen in velerlei opzichten veranderingen ondergaan. In 1828 was de kerk in slechte staat en is er een gedeelte afgebroken aan de zijde van 'Het Laantje'. Het schip met zijbeuken, de ingebouwde toren en de consistorie zijn herbouwd en gereedgekomen in 1832.

Tijdens restauratiewerkzaamheden in 1953 zijn ondermeer de ramen in gotische stijl, met glas in lood, aangebracht. De zij-ingang werd verplaatst van de zuidelijke dwarsbeuk naar het koor, waarvoor een apart portaal werd gebouwd op de plaats waar zich voorheen het turf­hok bevond.

De banken in de kerk zijn vervaardigd van slavonisch eiken.

In de kerk zelf vallen op:

  • de kansel of predikstoel, vermoedelijk uit de 2e helft van de 17e eeuw,
  • de koperen kronen,
  • het fraaie orgelfront,
  • de tekstborden.

Verder treft u voor de kansel, waaraan in 1988 een nieuwe trap is be­vestigd, een fraai gebeeldhouwde avondmaalstafel aan, met daarop een koperen lezenaar met een geopende statenbijbel, twee koperen kandelaars en een avondmaalsstel. Voorts het doopvont met een daar­op een neerdalende duif.

In twee fases, in 1983 en in 2002, zijn de leien van het kerkdak en de goten vernieuwd.
Van 1991 tot 1993 heeft opnieuw een restauratie plaatsgevonden. Eerst in 1991 het exterieur van kerkgebouw en consistorie en in 1992/1993 het interieur van kerkgebouw en consistorie.
Op 10 maart 1993, in de bidstond voor gewas en arbeid, kon de kerk opnieuw voor de erediensten in gebruik worden genomen. Een ge­schikter moment kon niet worden gekozen. De tekstborden zijn in het voorjaar van 1994 aangebracht.
In 2008 zijn de binnendeuren vervangen door massief eiken deuren en is de ruimte onder het orgel geheel vernieuwd. 

Het kerkgebouw heeft officieel 365 zitplaatsen. In verband met de afgifte van een gebruikersvergunning zijn er beperkende voor­waarden gesteld voor het gebruik van losse stoelen. Daardoor zal er gebruik gemaakt worden van de faciliteiten in “Het Anker”. Er zijn daar in voorkomende gevallen voorzieningen om de kerkdiensten met beeld en geluid in optimale vorm te kunnen volgen.


 

Het orgel

Voor het eerst werd in het jaar 1876 een orgel (tweedehands) in de kerk geplaatst.
Een orgel, gemaakt uit twee delen:
- een reeds bestaand orgel uit Beesd, van een zekere heer Snethlage.
- een aantal toevoegingen van de orgelbouwer K.M. van Puffelen te Zaltbommel 
  (schoonzoon van de bekende orgelbouwer Naber uit Deventer).

In het tijdschrift "Kerknieuws" uit die tijd lezen we, dat het orgel op 1 oktober 1876 in de namiddag-godsdienstoefening door de predikant (dat was ds. Anthonius van de Water) aan zijn bestemming werd gewijd.

Dit orgel werd in de jaren 1969/1970 prachtig gerestaureerd door de Fa. Pels & Van Leeuwen. Dertig jaar later bleek een volgende restau­ratie noodzakelijk te zijn. Ook ditmaal werd de restauratie uitvoerd door Fa. Pels & Van Leeuwen, wederom onder ad­viseurschap van de heer Jan Bonefaas te Gorinchem. Na deze restauratie kon het orgel op 24 oktober 2003 weer in gebruik worden genomen. 

Het orgel wordt gekenmerkt door eigenschappen die het bijzonder geschikt maken voor de begeleiding van de gemeentezang. Een belangrijk onderdeel daarvan is de toevoeging van een register Bourdon 16' op het hoofd­werk en een evenwichtigere intonatie van de verschillende registers.


 

Schoonmaak van de kerk

Het kerkgebouw wordt wekelijks schoongemaakt door 12 dames. Per week zijn er 2 dames aan de beurt. De buitenkant wordt onderhouden door Jan en Jozien Bos. In de maand mei wordt de jaarlijkse schoonmaak van het kerkgebouw gehouden. Hierbij is iedereen die hierbij wil helpen, van harte welkom. Berichtgeving volgt in ‘De Zaaier’. Coördinatie van de wekelijkse en jaarlijkse schoonmaak: Marja van Leeuwen (tel. 351663).

Bekijk hier alle foto's!

kerkgebouw1.png kerk-meerkerk-1.png kerkgebouw5.png