Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf

| Belijdenis doen?

Delen

Belijdenis doen?

Nu de vakantie voorbij is bereiden we ons voor op het komende winterseizoen en gaan er weer velerlei uitnodigingen uit. Bij deze ook de uitnodiging voor belijdeniscatechese. Belijdeniscatechese volgen is ook iets waar je misschien even over na moet denken, maar dat moet je ook weer niet te lang doen.
Want: Belijden is ook doen! Ik hoor nogal eens de opmerking, ‘ja maar ik geloof wel!’ Stel jezelf ook eens de vraag: ‘Heeft God er niet recht op dat ik ook openlijk voor Zijn Naam uitkom in het midden van de gemeente?’

Waarom heb je nog geen belijdenis gedaan? Stel het toch niet langer uit! Zondagavond ging het in de dienst over de fundamenten die omvergehaald worden, de normen en waarden die opkomen vanuit Gods Woord vervagen meer en meer in onze samenleving. Is het dan juist niet belangrijk om de fundamenten in de kerk te bewaren. Belijdenis van het geloof afleggen is een fundament waarop je mag gaan staan, het geeft houvast voor je hele leven! En belijdende leden zijn een fundament voor de gemeente. (Jezus Christus is Het Fundament.) Dus ook als u al ouder bent hoop ik dat u deze oproep serieus neemt. Wilt u/jij er eens over praten, neem dan contact met mij op. Dat kan per mail cmijderwijk@solcon.nl of per telefoon 351255. Ook ontvang ik graag een berichtje als u/jij voornemens bent om belijdeniscatechese te gaan volgen.

< Terug naar het overzicht