Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2017 week 36

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 september
  9.30 uur: ds. J. van Oostende, Putten
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk

Psalmen voor de dienst
vm. Psalm 113: 1
nm. Psalm 113: 3

Crèche
10/9 Deliana Versluis, Gerrie de Jong, Nicole ten Caat, Thirza ‘t Lam
17/9 Christina Hijkoop, Annelieke Visser, Charlotte Treuren, Eimert van Middelkoop

Zondagsschool
Groep 1: Willeke de Gans en Annemieke de Leeuw
Groep 2: Elise Blok en Charlotte Roomer
Groep 3: Claudia en Chantal Doeland
Groep 4: Gerdien den Hartog

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp overstromingen Azië.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.

Noodhulp overstromingen Azië
De diaconiecollecte op 10 september zal bestemd zijn voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Bangladesh, India en Nepal. Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. Door de ramp zijn al zeker 1500 levens geëist. Complete dorpen staan onder water of  zijn weggevaagd door een laag modder.  In totaal zijn zo’n 41 miljoen mensen getroffen door de regens. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) zijn gestart met hulpverlening. Door de regens zijn ook grote landbouwgebieden getroffen. Er wordt gevreesd voor een slechte oogst. Ook zorgt het stilstaand water voor een bedreiging van de gezondheid in de regio omdat een uitbraak van besmettelijke ziekten op de loer licht. De vier partners leggen hun focus op goed voedsel, drinkwater en onderdak. Kortom om zoveel mogelijk getroffenen te kunnen helpen is onze steun hard nodig. Van harte aanbevolen. De diaconie.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Via de HVD-dames Jannie Hakkesteegt en Anke den Otter ontvingen we een gift van € 5,00 voor de kerkradio. Hartelijk dank!

KERKENRAAD
Op woensdagavond 13 september hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. In deze vergadering zullen de aftredende en verkiesbare broeders kenbaar maken of zij nog een nieuwe ambtstermijn kunnen en willen dienen in hun ambt. Wij vragen uw voorbede.

PASTORAAT

Huwelijksjubileum
Op 11 september hoopt het echtpaar Versluis – de Bruin (Piet & Gerda) Zouwendijk 49a - 4231CB, te gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Een reden om God te danken en de  zegeningen te tellen, één voor één. Wie dat doet ziet Gods liefde dwars door alles heen! Onze God wil in het verleden, het heden en de toekomst Dezelfde zijn! Jullie trouwtekst zegt: “Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang” woorden die jullie in de trouwdienst meekregen uit Spreuken 16:9. Woorden die ook zo zijn ervaren in de afgelopen 25 jaar. Piet en Gerda, van harte gefeliciteerd met dit jubileum, samen met Nico, Mariëtte, Marijke, Jasper, Lydia en Esther en allen die bij  jullie horen een fijne dag toegewenst en bovenal Gods zegen voor nu en naar de toekomst!

ACTIVITEITEN

MeHoRo
Op maandag 11 september hopen Gerrit Jan Baars en Jan Aaftink met diverse hulpgoederen naar Roemenië te gaan. We wensen hen een goede reis en behouden aan- en thuiskomst. Zondag zullen we in het gebed ook een zegen vragen over deze reis.

Gebedskring
Op donderdag 14 september beginnen we weer met de gebedskring. Om 19.00 uur komen we samen in de bovenzaal van Het Anker. Iedereen is van harte welkom! “Wees in geen ding bezorgd maar laat uw verlangen in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God.” Filp. 4:6

Startavond leidinggevenden
Op maandag 18 september is de startavond voor het jeugdwerk. We beginnen om 19.45 uur. Na een korte opening zal Herman van Wijngaarden (HGJB) ons op een interactieve manier toerusten. Hij zal onder andere ingaan op geloofsoverdracht naar kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 12 tot en met ca. 18 jaar. Deze toerusting zal ongeveer tot 21.00 uur duren. Daarna heeft elke geleding van het jeugdwerk gelegenheid het komende seizoen praktisch voor te bereiden: taakverdeling, algemene afspraken, roosters en allerlei vragen kunnen dan aan de orde komen. We rekenen op jou aanwezigheid en op een goede en fijne start van het jaar. Biddend en onder Gods zegen mogen we ook dit winterwerkseizoen onze kinderen, tieners en jongeren vertellen van de Heiland. 

Passage
Woensdag 13 september om 20.00 uur in Het Anker. Mevr. Ria Hoefnagel is avondvoorzitter. Geesje de Leeuw-Verbaan gaat ons enthousiast wegwijs maken met "Handletteren". Op een gezellige manier schrijven. De opbrengst is voor een project in Gambia.

PCOB
Donderdag 14 september om 14.30 uur in De Pukkel. Mevr. Zijlstra uit Sliedrecht geeft een presentatie over de betekenis van Joodse feesten, de rituelen en gebruiken. Verder vertelt zij typisch joodse verhalen met wijsheid, moraal of humor.   

Gemeentedag
Zaterdag 23 september hopen wij als gemeente weer onze gemeentedag te houden. Zoals al in eerdere berichten is vermeld, worden alle activiteiten op dezelfde locatie gehouden, zodat jong en oud de hele dag samen kunnen optrekken. Om een klein tipje van de sluier alvast op te lichten over wat we op deze dag hopen te gaan doen, kunnen wij u meedelen, dat het wenselijk is, dat de actievelingen extra kleding meenemen! Bij deze Zaaier is de uitnodiging en het opgaveformulier bijgevoegd. Houdt u deze dag vrij in uw agenda?? Wij gaan uit van een grote opkomst en hopen dat de veranderingen positief door jong en oud zullen worden ontvangen. De organisatie van de gemeentedag.

Open Doorsdag
Thema: “Geloof in de toekomst van de kerk”. Kun je nog geloven in de toekomst als je als kind wordt buitengesloten en gepest omdat je in de Heere Jezus gelooft? Wat doet het met je als volwassene, als je jarenlang wordt vervolgd omdat je christen bent en welke impact heeft dat op je geloof? Ontdek de antwoorden tijdens de Open Doorsdag op 4 november. Tijdens deze dag vertellen we u graag meer over de situatie van kinderen in de vervolgde kerk. Ook delen vervolgde christenen hun eigen ervaringen en de (geestelijke) lessen die ze hebben geleerd. Laat u inspireren door hun verhalen en geloof – samen met ons – in de toekomst! Kinderen (4-12 jaar) zijn van harte welkom in een van de drie kinderprogramma’s.

  • Wanneer: zaterdag 4 november 2017 van 10:00 – 16:00 uur 
  • Waar: Jaarbeurs, Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht
  • Aanmelden: U dient uzelf aan te melden bij www.opendoors.nl 
  • Gezamenlijk Reizen: Bij de ingang van Het Anker is er een verzamelmoment zodat er met elkaar meegereden kan worden naar de parkeergarage P+R Westraven (Griffioenlaan 1 Utrecht) zodat we verder met de tram naar de Jaarbeurs kunnen reizen. We vertrekken om 9.00 uur uit Meerkerk. Voor het gezamenlijk reizen graag per mail aanmelden bij Tine van Toor tvantoor@solcon.nl  / 0183 35 202 4 P.S. we zoeken nog auto’s met chauffeur om te rijden. Als u hiervoor in de gelegenheid bent dit ook graag melden bij Tine

Agenda
  9 september: mannenavond
13 september: kerkenraadsvergadering
14 september: gebedskring
18 september: startavond leidinggevende
23 en 24 september: Gemeentedag en opening winterwerk  
  4 november: Open Doorsdag

Tenslotte
Ik wens de studenten onder ons, Gods zegen toe in hun nieuwe studiejaar. Dat jullie in de stad waar je studeert het verschil wilt maken door een christen te zijn op de plek waar je bent! Een goed en fijn studiejaar toegewenst. U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

< Terug naar het overzicht