Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2017 week 45

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 12 november
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk
18.30 uur: Prop. J. Domburg

Crèche
12/11 Ilse van Buuren, Karina van Bergeijk, Ilse Boot, Femke Veenema
19/11 Nelleke Sterk, Kristel den Hartog, Adrina van Ooijen, Marije Versluis, Rosanne Roomer

Zondagsschool
Deze week is er geen zondagsschool!

Collecten
De eerste collecte voor de diaconie, is bestemd voor MeHoRo.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.

VERANTWOORDING  

College van diakenen
In de maand oktober waren de opbrengsten als volgt: op 1/10 Israëlzondag t.b.v. het project Hineni van Christenen voor Israël € 573,85, 15/10 werelddiaconaat € 1.060,52, 22/10 zondagsschool € 579,31 en de gewone weekcollecten € 1.608,71. Namens de diaconie  hartelijk dank voor uw gaven.

College van kerkrentmeesters
In de maand oktober zijn de volgende collecten ontvangen: 1/10 Onderhoud Gebouwen  € 517,55, 8/10 en 29/10  Pl. kerkenwerk € 602,40 en € 607,76, offerblokken € 32,35 en de gewone weekcollecten € 2.428,72. Verder werd ontvangen, via: HVD dames Majan van Bezooijen en Arda de Blaauw €10,00; ouderling Th. Bassa € 20,00; ds. C. Mijderwijk € 20,00 en prop. J. Domburg € 10,00. Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.

KERKENRAAD

Verkiezing ambtsdragers
Zoals u al bij de afkondigingen in de dankdagdienst heeft vernomen heeft de br. C. (Cees) Maliepaard (Zederikkade 2, 4231GZ) zijn verkiezing tot ouderling mogen aannemen. Ook br. W.E. (Wim) van Ooijen (Leerbroekseweg 9b 4245KR Leerbroek) heeft zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester mogen aannemen. Br. P. (Pieter) Baas (Het Bos 8, 4231BN) heeft gemeend te moeten bedanken voor zijn verkiezing tot jeugdouderling. Wij wensen deze broeders vrede op hun genomen beslissing. In de eerst volgende kerkenraadsvergadering (woensdag 22 november) hoopt de kerkenraad opnieuw een dubbeltal te stellen in de vacature van jeugdouderling GertJan Kortlever. We maken hierbij gebruik van de reeds in gediende namen. Op D.V. zondag 14 januari 2018 zal in de morgendienst de bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Uw voorbede wordt gevraagd.

PASTORAAT

Zieken
Zie papieren zaaier

ACTIVITEITEN 

Catechese
- KidCat - maandag 13-11 en dinsdag 14-11 van 19.00 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMe – maandag 13-11 en dinsdag 14-11 van 19.15 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMeNext – maandag 13-11 en dinsdag 14-11 van 20.30.00 t/m 21.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- JongerenPlusKringdinsdag 14-11 van 20.30-21.30 uur, plaats ‘Het Anker’.

JongerenPlusKring
Op dinsdag 14 november komen we weer samen in de bovenzaal van ‘het Anker’. We bespreken deze keer hoofdstuk 1 uit het boekje: ‘Discipel voor het leven’. Was je er de vorige keer niet bij, schroom niet om alsnog aan te sluiten. We hebben een leuke groep, wees welkom!

Gebedskring
De gebedskring komt elke week bij elkaar op donderdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur. Eerst wordt er een lied gezongen daarna een kort stukje Bijbel gelezen, waar we samen over nadenken. Vervolgens wordt er samen gedankt en gebeden voor de gemeente Meerkerk en nood in de wereld, zending en evangelisatie in ons land en wereldwijd. Iedereen van harte welkom! Laten we een biddende gemeente zijn.                                   

Agenda
15 november: Gezamenlijke avond HVD-dames met ouderlingen en diakenen
19 november: Na de avonddienst preekbespreking met de jeugd
22 november: Kerkenraadsvergadering
25 november: Laatste zondag kerkelijk jaar

Bij de diensten
Zondag hopen we in de morgendienst stil te staan bij 2 Samuel 6. Een bekende geschiedenis, met toch wel enkele moeilijke vragen. Een van de kinderen uit de gemeente vroeg mij hier laatst naar. Vandaar nu aandacht voor dit Bijbelgedeelte.

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

 

< Terug naar het overzicht