Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2017 week 48

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 3 december 1e Adventszondag
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk, dankzegging Heilig Avondmaal

Lied voor de dienst
vm. Ps. 99: 8  en nm. Ps. 103: 2

Crèche
3/12 Leonie Baars, Elly den Hartog, Anke Mouthaan, Jeanne Stuij, Rosanne Roomer
10/12 Corina Bruijnes, Cora de Vries, Arninja ’t Lam, Ruben de Vries, Rosanne Roomer 

Zondagsschool
Groep 1: Marjo de Leeuw en Marit v/d Wel
Groep 2: Carine Weeda, Ria Brakband
Groep 3: Lenie Versluis en Bettina Korevaar
Groep 4: Alice Visser

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. Er is geen uitgangscollecte. De diaconie- en avondmaalscollecte van a.s. zondag is bestemd voor het werk van de Rudolphstichting. Zij zetten zich al ruim honderd jaar in voor uithuisgeplaatste kinderen. Zij geloven dat deze kinderen de beste kans krijgen om zich te ontwikkelen als zij opgroeien in de warmte en structuur van een gezinssituatie. De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis in innovatieve programma’s die het ínhuisplaatsen in een gezinshuis bevorderen, bijdragen aan de kwaliteit van gezinshuizen en/of de deskundigheid van gezinshuisouders bevorderen. Dit doen zij door heel Nederland maar met name in Jeugddorp De Glind. Nergens staan zoveel gezinshuizen als in Jeugddorp De Glind, het dorp waar ook de roots liggen van deze stichting. Ruim honderd uithuisgeplaatste kinderen uit heel Nederland worden in het Jeugddorp opgevangen in 25 gezinshuizen. Van harte aanbevolen. De Diaconie.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Er zijn de volgende giften ontvangen: ouderling H. Oskam € 20,00 voor de Rohingya vluchtelingen; ouderling J. Doeland € 20,00 en prop. J. Domburg € 10 beide voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor.

KERKENRAAD

Verkiezing ambtsdragers
Woensdag 22 november heeft de kerkenraad in haar vergadering een dubbeltal opgesteld ter vervulling van de vacature van jeugdouderling GertJan Kortlever. Vanuit de reeds ingediende namen is het volgende dubbeltal opgesteld: J.P. (Pieter) Kloek (Lindenstraat 11, 4231DT) en H.C. (Harry) Mesker (Broekseweg 45, 4231VC). Op D.V. woensdag 6 december is de stemmingsvergadering, om 19.30 uur (exact) in het Anker, voor alle belijdende leden van onze gemeente. Wij vragen uw gebed voor de verkiezingsprocedure en de broeders die gesteld zijn op het dubbeltal. We bidden om Zijn zegen over de stemmingsavond.

Herinnering kerkbalans
Graag willen wij u herinneren aan de toegezegde bijdrage aan kerkbalans 2017. Het  is alweer december en het zou fijn zijn als alle toegezegde bijdragen aan het eind van het jaar binnen zouden zijn. Dank voor uw medewerking.

Diaconie
In de week van maandag 4 december t/m vrijdag 8 december zal de begroting  over 2018 ter inzage liggen. Wie er belangstelling voor heeft om een en ander in te zien en er toelichting over wil ontvangen is van harte welkom na telefonische afspraak bij administrerend diaken C. den Otter  tel. 352573.

PASTORAAT

Zieken: zie papieren zaaier.

Geboorte
Dankbaar en blij geven John en Alina de Vor (Bazeldijk 76, 4231ZE) kennis van de geboorte van hun zoon Cornelis Marinus. Coen is geboren op 23 november 2017. We feliciteren John en Alina van harte met hun zoon en wensen hen Gods zegen bij de opvoeding van hun kinderen.

Huwelijksjubileum
Op 4 december hopen Johan de Jong en Angela de Jong - Paans (Pr. Bernhardstraat 7 4231AH), te gedenken dat zij 25 jaar geleden zijn getrouwd. Een reden om God te danken en de zegeningen te tellen, één voor één. Wie dat doet ziet Gods liefde dwars door alles heen! Van harte gefeliciteerd met dit jubileum, samen met allen die bij jullie horen een fijne dag toegewenst en bovenal Gods zegen!

ACTIVITEITEN (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl)

Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus

Catechese
KidCat - maandag 4-12 van 19.00 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’. Dinsdag 5 december is er geen KidCat. Deze week is er geen Follow Me en Follow Me next. Wel is er maandagavond de mentorenbijeenkomst van 19.30-20.30 in Het Anker.

Op dinsdag 12 december is er weer de kerstviering voor de catechisaties. Alle jongeren vanaf KidCat tot en met de Jongeren+ zijn van harte welkom in 'Het Anker'. De inloop is om 18:15 en we beginnen om 18:30. Een aantal vrijwilligers zijn alweer druk bezig om een lekkere maaltijd voor te schotelen. Maar, we kijken uiteraard ook naar de kerstboodschap: de Heiland die voor ons is geboren. Zonder Hem is onze kerst toch echt mis. Ook zullen we kijken naar het diaconale project van de HGJB ten behoeve van christenen in Egypte. Van harte welkom! En we zien uit naar een fijne en gezellige avond.

Boelmarktwinkel
De boelmarkt commissie heeft een nieuwe locatie gevonden om haar activiteiten voort te zetten. Dit wordt een loods op het industrieterrein, adres Energieweg 3, nummers M en N.  Deze locatie kan in gebruik worden genomen per 1 januari 2018. Voor nu is belangrijk dat u tot en met december 2017 gewoon op de eerste zaterdag van de maand uw spullen voor de boelmarkt kunt blijven brengen op het bekende adres aan de Zouwendijk, ter hoogte van nummer 51B.  Zaterdag 2 december 2017 van 09.30 tot 11.30 uur zijn er commissieleden aanwezig die uw spullen in ontvangst kunnen nemen. Op deze zaterdag is er wel verkoop van kerstdecoratie. Tegelijkertijd is er de kleine wintermarkt van MEHORO, met onder andere een oliebollenstand en verkoop van hamburgers. Natuurlijk is er ook weer advocaat te koop. De Boelmarktcommissie.    

Wintermarkt MeHoRo
Op 2 december houden wij weer onze gezellige wintermarkt. Deze keer in een “nieuw jasje”. Kom vooral even kijken hoe dat eruit ziet. De markt wordt gehouden aan de Zouwendijk 53 in Meerkerk van 09.00 uur tot 13.00 uur. De opbrengst is voor het Bethesda-kinderziekenhuis in Boedapest. Iedereen heel hartelijk welkom.

PCOB-middag
Donderdag 7 december om 14.30 uur in De Pukkel. Dhr. en mevr. Van Dam geven een presentatie over "Winter in de Balij". Dit is een jong natuurgebied tussen Pijnacker en Zoetermeer. Het oudste gedeelte is het "Floriade-bos. Een eldorado voor natuurfotografen.   

Voedselbank
De diaconie is voornemens om op zaterdag 9 december weer een inzameling te houden t.b.v. de voedselbank Giessenlanden-Zederik. We zouden graag lang houdbare levensmiddelen ontvangen. Denk aan pot- of blikconserven, pakken vruchtensap, koffie en thee, pasta + eventueel mix, Rookworst, soepen, gedroogde peulvruchten enz, enz. De inzameling vindt plaats op de markt bij de groentekraam van Gijsbert de Langen tussen 8.00 uur en 12.30 uur. Als die tijd u niet schikt kunt u het ook aan hem meegeven op de dag dat hij bij u door de straat rijdt. Dan graag even van te voren bellen met telnr. 351773. Hartelijk dank namens de diaconie.

Kerstkaartenactie
Ook dit jaar willen kinderen van de meisjesclub en van KidCat uw kerstkaarten binnen Meerkerk bezorgen. U kunt op donderdag 14 en vrijdag 15 december tussen 19 en 20 uur uw kerstkaarten inleveren in het Anker. De kosten bedragen 50 cent per kaart, bij voorkeur gepast betalen tijdens het inleveren. De opbrengst van deze actie is voor het diaconale project van de HGJB ‘Open je ogen!’, wat zich richt op Christenen in Egypte. De kaarten zullen op zaterdagmiddag 16 december bezorgd worden. De diaconale commissie.

MeHoRo
MeHoRo is door een aantal predikanten in Roemenië genomineerd voor de Pro Ecclesia prize. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door het hoogste orgaan van de Hongaarse kerk. De predikanten willen met deze nominatie hun dank en waardering uitspreken voor al het werk wat MeHoRo in al de afgelopen jaren in Hongarije en Roemenië heeft gedaan. De onderscheiding zal  worden uitgereikt op vrijdag 8 december in de kerk van Satu Mare. Namens MeHoRo zullen Gerard de Gans, Cok Baars (Lexmond), Bert van Zandwijk en Ds. J. Vis bij de uitreiking aanwezig zijn.

Ringweekend
Het Ringweekend komt er weer aan! Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een geweldig leuk weekend met leeftijdsgenoten? Houd dan 23 t/m 26 februari 2018 vrij en geef je op! Mail naar ringweekend@live.nl. Het thema dit jaar is ‘ENJOY’. Heb jij zin om weer een weekend lang te genieten van alle gezelligheid, spellen en Bijbelstudies? Geef je dan snel op! En tot dan! De Ringweekendcommissie (facebook.com/ringweekend)

Agenda
  2 dec.: wintermarkt MeHoRo
  4 dec.: vergadering mentoren FM en FMn
12 dec.: kerstmiddag met de senioren
12 dec.: kerstmaaltijd met de catechisanten
17 dec.: zangkwartiertje “Advent”

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

< Terug naar het overzicht