Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2017 week 49

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 10 december
  9.30 uur: ds. A.D. Goijert, Nijkerk (koffiedrinken na de dienst)
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk

Zingen voor de dienst
vm. Weerklank lied 120: 1
nm. Lied 128: 1

Crèche
10/12 Corina Bruijnes, Cora de Vries, Arninja ’t Lam, Ruben de Vries, Rosanne Roomer
17/12 Gerda den Otter, Mirella de Jong, Gerrie de Jong, Naomi ’t Lam, Leah Dekker

Zondagsschool
Groep 1: Brenda Korevaar en Jeanne Stuy
Groep 2: Dieke van Leeuwen en Jolien de Langen
Groep 3: Linda Muilwijk en Lisanne ten Caat

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.

Collectebonnen
Het jaar 2017 loopt weer ten einde. Op 22 december is de laatste verkoop van dit jaar. Deze bonnen zullen dit jaar nog afgeschreven worden. Vanaf vrijdag 5 januari 2018 zijn de collectebonnen weer iedere vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur in ‘het Anker’ verkrijgbaar.

Koffiedrinken na de dienst
Zondag 10 december is het koffie drinken na de dienst. Iedereen is van harte uitgenodigd om koffie, thee of fris te komen drinken. Deze keer wordt de hulp verwacht van Lianne en Eimert Vink, Peter van Leeuwen, Corine de Jong en Theo Treuren.

VERANTWOORDING  

Verantwoording Diaconie
In de maand november was de opbrengst op 5/11 voor Open Doors € 604,91; 12/11 MeHoRo € 466,95; 17/11 Discover Worship € 437,63; 26/11 Rohingya vluchtelingen € 956,24(incl via de bank) en de gewone weekcollecten € 859,70. Namens de diaconie  hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording kerkrentmeesters
In de maand november zijn de volgende collecten ontvangen: 12/11 Onderhoud Gebouwen € 556,45; 20/11 K.C. het Anker € 593,05; 26/11 Pl. Kerkenwerk € 658,97; zondagsschoolbusjes t.b.v. het adoptiekind € 143,75; nog ontvangen voor de dankdagcollecte € 70,00 en de gewone weekcollecten € 2.053,66.  Verder werden de volgende giften zijn ontvangen: via HVD dames Marja van Leeuwen en Hermien Doeland € 20,00 voor het orgel; Greet Boer en Thea Rietveld € 20,00 voor de kerk; ouderling M. van Wijngaarden € 50,00 en prop. J. Domburg €15,00 en € 50,00 voor de kerk. Hartelijk dank!

Verantwoording ZEC
Opbrengst 5/11 Najaarscollecte GZB € 781,80. Onze hartelijke dank hiervoor.

PASTORAAT

Zieken
Zie papieren zaaier

Overlijden
Groot is het verdriet en de ontsteltenis bij de familie Slagboom (Zouwendijk 97, 4231CC). Maandag 4 december overleed geheel onverwachts hun oudste zoon Koen. Tijdens zijn werk zo uit het leven weggenomen. Onze woorden schieten te kort. We bidden tot onze God of de Heere, Cees en Janny en hun kinderen en kleinkinderen woorden van troost wil aanreiken vanuit Zijn Woord. Koenraad Anthonie Slagboom werd geboren op 12 september 1971 te Schoonrewoerd, daar werd hij op 17 oktober 1971 gedoopt. Koen groeide later op in Meerkerk en deed hier in de kerk op Palmzondag 9 april 1995 Openbare Belijdenis van het geloof. Hierbij kreeg hij de tekstwoorden mee uit 2 Timotheüs 1:13: Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Jarenlang mocht Koen zich inzetten als penningmeester van de ChristenUnie Zederik. Zaterdag 9 december zal zijn begrafenis plaatvinden om + 12.30 uur op de begraafplaats aan de Burggraaf, voorafgaande is er een dienst van Woord en gebed in onze kerk, deze begint om 11.00 uur. Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 8 december van 19.00 – 20.30 uur in ‘Het Anker’. We bidden de familie Slagboom Gods onmisbare troost en nabijheid toe in deze dagen van grote verslagenheid.

Een kerstgroet
Zie papieren zaaier

ACTIVITEITEN 

Catechese
Op dinsdag 12 december is er weer de kerstviering voor de catechisaties. Alle jongeren vanaf KidCat tot en met de Jongeren+ zijn van harte welkom in 'Het Anker'. De inloop is om 18.15 uur en we beginnen om 18.30 uur. Een aantal vrijwilligers zijn alweer druk bezig om een lekkere maaltijd voor te schotelen. Maar, we kijken uiteraard ook naar de kerstboodschap: de Heiland die voor ons is geboren. Zonder Hem is onze kerst toch echt mis. Ook zullen we kijken naar het diaconale project van de HGJB ten behoeve van christenen in Egypte. Van harte welkom! En we zien uit naar een fijne en gezellige avond.

Kerstkaartenactie
Ook dit jaar willen kinderen van de meisjesclub en van KidCat uw kerstkaarten binnen Meerkerk bezorgen. U kunt op donderdag 14 en vrijdag 15 december tussen 19.00 en 20.00 uur uw kerstkaarten inleveren in het Anker. De kosten bedragen 50 cent per kaart, bij voorkeur gepast betalen tijdens het inleveren. De opbrengst van deze actie is voor het diaconale project van de HGJB ‘Open je ogen!’, wat zich richt op Christenen in Egypte. De kaarten zullen op zaterdagmiddag 16 december bezorgd worden. De diaconale commissie.

Pluspakketzegels
We willen u vragen om de Plus-pakketzegels die deze week voor het laatst verstrekt worden en die uzelf niet meer nodig heeft om die te doneren t.b.v. de voedselbank. Evenals halfvolle kaarten, die plakken wij dan wel verder vol. U kunt de zegels in de bekende dozen in het Anker of in de kerk doen. Eveneens kunt u ze bij Marja van Leeuwen (Burg. Sloblaan 39) door de brievenbus doen. B.v.d. de Diaconie.

OVO
Donderdag 14 december a.s. is de Kerstviering van de OVO. Inloop vanaf 9:45 uur. Deze morgen heeft Sjanie van Vuren haar kaarten bij zich voor de verkoop. Alle vrouwen van harte welkom!

Kerstconcert
Dit Kind Immanuël. Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk brengt DV zaterdag 16 december het kerststuk "Dit Kind Immanuël" ten gehore in de Ichthuskerk. Het koor zingt het alom bekende Kerstverhaal die door de componist Leon van Veen op een vernieuwende wijze is geschreven. Het geheel staat onder leiding van Warno Ruting, Begeleiding piano Kate Kang, dwarsfluit Bianca de Vrind, percussie Bert Groothedde en solist Florian Poepjes. Van harte welkom om te luisteren naar de boodschap van liefde, blijdschap en verwondering. Op 16 december in de Ichthuskerk Burg. Sloblaan 23 te Meerkerk.
Aanvang 20:15 uur. Entree € 10,00 Kinderen tot 15 jaar € 5,00.  De kerk is om 19:45 uur open voor aanvang van het concert staat er koffie/thee en fris klaar! www.musicaprodeo.nl

Agenda
12 december: kerstmiddag met de senioren
12 december: kerstmaaltijd met de catechisanten
17 december: bediening Heilige Doop
17 december: zangkwartiertje “Advent”

Bij de diensten
In de kerkdiensten waarin ik mag voorgaan in de Adventsweken zal het thema boven deze diensten zijn: Advent een tijd om te zingen. Zondagavond luisterden we naar de lofzang van Maria, komende zondagavond hopen we naar de lofzang van Zacharias te luisteren. Goede en gezegende diensten toegewenst.

Tenslotte
Regelmatig zie ik bij de kerk een groepje vrijwilligers aan het werk met werkzaamheden ter voorbereiding van de uitbreiding van ons kerkgebouw. Afgelopen zaterdag werden er kabels verlegd. Mooi om te zien dat er zoveel mensen betrokken bij zijn en bereid zijn een handje mee te helpen. Ook dat is gemeente- zijn! U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

 

< Terug naar het overzicht