Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 15

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 15 april
  9.30 uur: Prop. J. Domburg
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk

Crèche
15/4 Diane den Dulk, Marieke van Ooijen, Aletta Vink, Julia Vermey, Chantal Doeland
22/4 Hanneke den Otter, Andrea Krouwel, Rebekka Verkerk, Charlotte Treuren, Thirza ‘t Lam

Zondagsschool
Groep 1: Willeke de Gans en Marit v/d wel
Groep 2: Elise Blok en Carine Weeda
Groep 3: Claudia Doeland en Lisanne ten Caat
Groep 4: Alice Visser

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor Kerkelijk Centrum ‘Het Anker’.

Donderdag 19 april
14.15 uur ds. C. Mijderwijk, huwelijksdienst Jan Stigter en Leanna ‘t Lam

 


VERANTWOORDING
 

College van diakenen
In de maand maart bedroeg de opbrengst van de collecte op 4/3 Voedselbank € 517,54, 11/3 H.A. t.b.v. St. Buitenhof € 1.596,31, 16/3 Discover € 12,00, 18/3 Intern. Justice Mission € 516,43 Dit is een wereldwijde christelijke mensenrechtenorganisatie die armen beschermt tegen geweld. Catechisatiebusjes € 126,10 en de wekelijkse collecte voor de Diaconie € 1.116,57. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

College van kerkrentmeesters
In de maand maart zijn de volgende collecten ontvangen: 4/3 Onderhoud Gebouwen  € 554,10, 18/3 Pl. Kerkenwerk € 559,10, offerblokken € 65,90 en de gewone weekcollecten € 2.271,77. Verder werd aan giften ontvangen door: HVD dames Greet Boer/Thea Rietveld € 20,00; Tine van Toor/Corry Treuren € 12,00;  Marja van Leeuwen/Hermien Doeland € 20,00; door prop. J. Domburg € 10,00 en € 20,00  en ds. C. Mijderwijk € 50,00 allen met bestemming werk in de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

ZEC
De opbrengst van de collecte op 25/3 t.b.v. de IZB bedroeg € 566,50. Onze hartelijke dank hiervoor.

KERKENRAAD

Kerkbalans
De actie kerkbalans heeft een toezegging van € 121.000,00 opgeleverd. Incl. de bijdrage die inmiddels al binnen is, buiten de toezeggingen om, komen we uit op een bedrag van € 125.000,00. Dit is in lijn met wat we voor 2018 begroot hebben. Een mooi bedrag waar we als college dankbaar voor zijn.

PASTORAAT
zie papieren zaaier

ACTIVITEITEN
(zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl)

Naar de synagoge
Op woensdag 4 april zijn we met een aantal gemeenteleden naar de synagoge in Sliedrecht geweest. Dat was heel interessant en leuk. De avond met een andere groep die gepland stond op donderdag 5 april kon door een dubbele boeking bij de synagoge helaas niet doorgaan. Maar, op donderdag 19 april zijn we van harte welkom. Wie mee wil mag me mailen voor verdere informatie (domburg.j@gmail.com). De avond kost € 5,00 en is zeker de moeite waard! We krijgen uitleg over de synagoge en over de plaatselijke Joodse geschiedenis. We zullen een Hebreeuws lied zingen en ik zal een gedeelte uit het Hebreeuws voorlezen. Wees welkom!

Passage
Woensdag 18 april om 20.00 uur in Het Anker. Avondvoorzitter is Corine Bor. Eerst geeft Marianne Bergsma uitleg over de betekenis van kleuren in de bijbel. Daarna een ontspannen en kleurrijke avond met o.a. ook persoonlijk Kleur- en Stijl Advies.

PCOB
Donderdag 19 april om 14.30 uur in Het Anker. 30-jarig jubileum met een presentatie over Staphorst. Huldiging van 10 jubilarissen - gezellig samenzijn en tot slot om 17.30 uur een koud- en warm buffet.
Opgeven bij Lena 06 2266 9587.

SAAM
Vrijdag 20 april bent u en jij weer welkom in de Pukkel voor een maaltijd van SAAM. Deze gezamenlijke maaltijd begint om 18.00 uur. Voor volwassenen wordt 3 euro voor de onkosten gevraagd. Kinderen mogen gratis deelnemen. Opgeven voor deze maaltijd kan via werkgroepsaam@gmail.com  of via 0183-352970 of 06-55107319. Helpende handen - Als werkgroep zijn we dankbaar voor de hoge opkomst bij SAAM. Om alle gasten te kunnen blijven verwelkomen zijn extra handen tijdens de maaltijd meer dan welkom. Bent u/jij geïnteresseerd? Neem contact op met werkgroepsaam@gmail.com. Ook voor maatschappelijke stage! Daarnaast zijn lege bakjes om de laatste restjes eten mee te geven ook welkom. Deze kunnen worden ingeleverd op 20 april tussen 17.00 en 20.00 uur in de Pukkel. 

Woord en Melodie
D.V. woensdag 25 april hopen we weer een uitzending te verzorgen van Woord en Melodie. Is het uw buurman of buurvrouw, uw ouder of iemand die u kent, die deze maand verrast wordt met een mooi lied? Bellen kunt u t/m zaterdag 21 april naar Sjanie (352850) of Joke (351372).

Lentekring
Op donderdagavond 26 april hebben we Lentekring over het boekje van Tim Keller 'Bevrijd van jezelf, de weg naar echte christelijke blijdschap'. Op de achterkant staat de vraag: "Wat zijn de kenmerken van een hart dat radicaal veranderd is door de genade van God?" Het is een heel dun boekje dat je voor zo'n € 4,95 kan kopen bij de boekhandel. Maar, ik heb ook nog een paar exemplaren liggen. Dus wie een boekje wil, kan even een mail sturen. De avond begint om 20.00 uur en we zijn welkom bij de familie Matsinger (Pr. Marijkeweg 31). Die avond kunnen we ook sparren wat we eventueel verder bespreken. Jan Domburg

Agenda
15/4 - JV
20/4 - SAAM
22/4 – Doopdienst
25/4 – Uitzending Woord en Melodie
  8/5 - Gemeenteavond
  2/6 - Boelmarkt

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

< Terug naar het overzicht