Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 19

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Vrijdag 11 mei
14.30 uur ds. C. Mijderwijk, huwelijksdienst Jan Bikker en Marlissa van Honk

Zondag 13 mei
  9.30 uur: ds. D v/d Streek, Zwartebroek 
18.30 uur: ds. W. Stijf, Rosmalen

Crèche
13/5 Jantine Baars, Anke Mouthaan, Naomi ’t Lam, Leah Dekker, Ruben de Vries
20/5 Mieke Smits, Corina Bruijnes, Arninja ’t Lam, Margreet de Groot, Noa van Vuren

Zondagsschool
Groep 1: Willeke de Gans en Jeanne Stuy
Groep 2: Elise Blok en Jolien de Langen
Groep 3: Claudia en Chantal Doeland

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor plaatselijk kerkenwerk.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Via prop. J. Domburg werd ontvangen: € 10,00, € 20,00 en 2x € 50,00 voor de kerk en € 50,00 voor het jeugdwerk en € 10,00 voor het orgel. HVD-dame Jozien Bos ontving € 10,00 voor de kerk. Hartelijk dank.

PASTORAAT

Zie papieren zaaier

ACTIVITEITEN
(zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl)

Discover Worship
Vrijdag 11 mei opnieuw een praiseavond in de Linde. We willen samen genieten van muziek, tijd nemen om te zingen voor God en tijd nemen om stil te worden. Iedereen die daar bij wil zijn is welkom! De zaal is om 19.30 uur open en de avond begint om 20.00 uur. We zien u/jou graag dan! (Vragen? www.facebook.com/discovermeerkerk)  

OVO
Donderdag 17 mei is er voor de laatste keer dit seizoen OVO. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Er is oppas voor de kleine kinderen. We willen deze keer nadenken over de Heilige Geest. Willen jullie Handelingen 2:1 t/m 13 en Psalm 51: 12 t/m 14 vast lezen ter voorbereiding? De collecte die gehouden wordt is voor Compassion (Fam. Den Burger). Tot dan!

Lentekring
Donderdag 17 mei is er om 20.00 uur weer een lentekring. Vorige keer hebben we het boekje van Tim Keller besproken: Bevrijd van jezelf, de weg naar echte christelijke blijdschap. De komende avonden willen we stilstaan bij het gebed(sleven) aan de hand van een boekje van Ron van der Spoel. Wie het boekje wil hebben, kan mij mailen (domburg.j@gmail.com). De kring is bij de fam. Treuren, Bazeldijk 25. Welkom!

Boelmarkt talentenveiling
Iedereen heeft talent! Sommige zijn nog bezig hun talent te ontdekken, anderen weten niet dat ze uitzonderlijk talent bezitten. Iedereen is uniek! Tijdens de boelmarkt 2018 heb jij weer een uitgelezen kans om jouw talent in te zetten. Bied het aan en zet het in! Geen één appeltaart is hetzelfde, jij maakt die namelijk op jouw unieke wijze! Kortom, denk nog eens na over wat je graag doet of waar je goed in bent en zet dat in. Koken, schilderen, oppassen, poetsen, timmeren, van hovenier tot vakantietrip, bijna alles is mogelijk! Mail naar: talentenveilingmeerkerk@gmail.com of bel Bas en Marleen de Groot 0183-354018

Agenda
13/5 - JV 
 2/6 – Boelmarkt

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Examens
De examenperiode is inmiddels begonnen. Dit betekent voor een aantal jongeren (en hun ouders) een spannende periode. Wij bidden jullie kracht, wijsheid en zegen toe bij het studeren en het maken van de examens.  

Tenslotte
Langs deze weg willen wij u en jou bedanken voor uw medeleven rondom het overlijden van onze (schoon)moeder en oma. Het doet goed om te ervaren dat er in tijden van verdriet een hartelijk meeleven is vanuit de gemeente.

U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

< Terug naar het overzicht