Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 2

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 14 januari
  9.30 uur: prop. J. Domburg, Alphen a/d Rijn
18.30 uur: ds. C.M. Baan, Nieuwpoort

Crèche
14/1
Aletta Vink, Hanneke den Otter, Andrea Krouwel, Annemiek de Leeuw, Ruben de Vries
21/1 Nelleke Krouwel, Rebekka Verkerk, Ilse van Buuren, Jeanne Stuij, Rosanne Roomer

Zondagsschool
Groep 1: Sandra ’t Lam en Jeanne Stuy
Groep 2: Marleen Brakband en Jolien de Langen
Groep 3: Lenie Versluis en Chantal Doeland

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor bijstand pastoraat.

VERANTWOORDING  

College van diakenen
In de maand december bedroeg de opbrengst van de collecten als volgt: 3/12 Heilig Avondmaal t.b.v. de Rudolphstichting € 1831,93, 17/12 Pl. Jeugdwerk € 517,33, Kerstcollecte t.b.v. het Bethesda ziekenhuis incl. ontvangen giften via de bank  € 2.711,20, 31/12  Leerstoelfonds Ger. Bond € 551,06 en de wekelijkse collecten  € 1.496,57. Via ouderling J. Doeland werd een gift van € 50,00 ontvangen voor het kinderziekenhuis Bethesda te Boedapest. De diaconie dankt u hartelijk voor uw steun in het afgelopen jaar voor het diaconale werk vanuit onze gemeente.

College van kerkrentmeesters
In de maand december werden de volgende collecten ontvangen:  10/12 Onderh. Gebouwen € 514,55, 17/12 Kerkradio € 544,17, offerblokken € 163,70 en de gewone weekcollecten € 3.155,60. Verder werd voor het werk in de kerk de volgende giften ontvangen: via de HVD-dames Linda Vink en Marlies v/d Wal € 10,00; Jannie Hakkesteegt en Anke den Otter 2x € 10,00; Corrie den Otter 3x € 10,00; Tine van Toor en Corry Treuren € 15,00 en € 20,00; Ina de Jong en Gerda Weeda € 10,00; Dikkie Rietveld en Joke Zwijenburg € 5,00; Ida Trappenburg en Pia van Wijngaarden 2x € 10,00; dames van de Weide € 5,00;

Arda de Blaauw en Maja van Bezooijen 4x € 10,00 en € 5,00; Sjanie Rietveld € 10,00; Jozien Bos 2x €10,00 en € 25,00; ouderling D.G. van Vuren € 15,00; prop. J. Domburg 2x € 10,00; ds. C. Mijderwijk € 20,00. Voor de uitbreiding van het kerkgebouw ontving Jozien Bos € 10,00. Voor het orgelfonds ontvingen de dames Meta de Bruin en Maaike Borgstijn 2x € 10,00.  Hartelijk dank voor al uw gaven. 

ZEC: 24/12 Pl. Evangelisatiewerk € 475,50. Aan GZB dagboekjes is verkocht voor € 792,70.  Onze hartelijke dank hiervoor.

KERKENRAAD

Kerkenraadsvergadering
Op woensdag 17 januari hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. We nemen o.a. afscheid van de broeders die terugtreden uit het ambt en verwelkomen de aantredende broeders. Uw voorbede voor de kerkenraad en al het werk in de kerk wordt gevraagd.

Ambtsdragersbevestiging
Volgende week zondag 21 januari mag voor de gemeente een bijzondere dag zijn. In de morgendienst mogen we dertien broeders (her)bevestigen in het ambt. In het ambt van ouderling de broeders: G.J. (Jan) Doeland (Het Bos 7, 4231BM), J.P. (Pieter) Kloek (Lindenstraat 11, 4231DT), C. (Cees) Maliepaard (Zederikkade 2, 4231GZ), M. (Mark) Vermey (Bazeldijk 30, 4231 ZD), E. (Edwin) Versluis (Leeuwerik 6, 4231ER) en M. (Rien) van Wijngaarden Gorinchemsestraat 49a, 4231BG). In het ambt van ouderling-kerkrentmeester de broeders: A.C. (Aart) Bor (Bazeldijk 16, 4231ZD), E.J. (Evert) Krouwel (Bazeldijk 61 4221XZ Hoogblokland),  W.E. (Wim) van Ooijen (Leerbroekseweg 9b 4245KR Leerbroek) en N. (Nico) Weeda (Lindestraat 44, 4231DT). En in het ambt van diaken de broeders: G. (Govert) de Bruijn (Broekseweg 69, 4231VD), C. (Cees) den Otter (Kon. Julianastraat 20, 4231BV) en J.W. (Jan Willem) Versluis (Gorinchemsestraat 52, 4231BJ). Het is opnieuw een zegen van de Heere onze God dat Hij ook nu weer broeders de vrijmoedigheid geeft om in Zijn dienst te willen staan. Zo mag er dankbaarheid en verwondering zijn in de gemeente. Wij wensen de broeders en allen die bij hen horen, een goede voorbereiding toe op deze dienst. Dat zij hun ambt onder de zegen van onze God, met vreugde mogen vervullen. Ook nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en wel van de volgende broeders: de ouderlingen G. (GertJan) Kortlever (Kwartel 7, 4231EJ) en J. (Hans) Oskam (Burg. Sloblaan 43, 4231AA).

En ouderling-kerkrentmeester J.B. (Jan) Zijderveld (Broekseweg 16, 4231VE). We danken hen voor hun trouw en inzet in de afgelopen periode dat zij in het ambt mochten staan. Dat de Heere Zijn zegen wil geven over uw arbeid. Allen (her)intredend en uittredend samen met allen die bij u horen zondag een goede en zegenrijke dienst toegewenst! Gemeente, uw gebed en meeleven wordt gevraagd. Tijdens de morgendienst zal ook ‘het Anker’ in gebruik zijn als kerkzaal.

PASTORAAT

Zieken
We bidden voor alle zieken, thuis of in zorgcentra, en denken daarbij aan allen die om hen heen staan. Er zijn verschillende gemeenteleden die leven met een rugzak vol moeite en zorg. Laten wij hen in ons gebed niet vergeten. Ik las ergens: ‘Het lijden aanvaarden zonder opstand is berusten. Het lijden aanvaarden met een loflied is volharden’. Dat het Woord van onze God u mag versterken, zo zingt ps. 28:7: ’De HEERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven’. Allen Gods ontferming toegebeden.

Huwelijk
Op 18 januari hopen Gijsbert de Jong en Debra Wennekes, elkaar het Ja-woord te geven. De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden in ‘het Koetshuis’ op landgoed ‘Heerlijkheid Marienwaardt’. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 16.30 uur in de Sint-Pieterskerk te Beesd. In deze dienst hoop ik zelf voor te gaan. Wij feliciteren Gijsbert en Debra van harte met deze vreugdevolle stap die zij zetten op hun levensweg.

Op de trouwkaart staan woorden uit 1Johannes4:19 “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”.

Wij wensen jullie in die afhankelijkheid een gezegend huwelijk en een vreugdevolle dag toe, samen met allen die jullie lief zijn. Het adres van Gijsbert en Debra wordt: Kievit 46, 4231 EL Meerkerk. Daarmee verwelkomen we Debra in onze gemeente. Ook een hartelijke felicitatie aan de ouders en verdere familie.

ACTIVITEITEN
(zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl)

Catechese
- KidCat - maandag 15-1 en dinsdag 16-1 van 19.00 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMe – maandag 15-1 en dinsdag 16-1 van 19.15 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMeNext – maandag 15-1 en dinsdag 16-1 van 20.30.00 t/m 21.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.

Altijd al met PASEN mee willen zingen in een groot koor? 
Dat kan. Op zaterdag 24 maart, gaan wij als projectkoor meezingen met een samengesteld koor van ca. 90 zangers. Het is een PASSIECONCERT in de Johannes kerk in Montfoort. De begeleiding is door een strijkkwartet van het Orchestra Particolare, viool, altviool en cello. Het orgel wordt bespeeld door de bekende organist, onder andere van de Jacobikerk, Gerrit de Gier. Presentatie van de avond is in handen van Wilfred Kemp, radio-presentator bij de KRO-NCRV het programma op zondagochtend: Tussen hemel en aarde en ook op TV NPO 2 – programma Kruispunt   www.kro-ncrv.nl/kruispunt   De liederen die we o.a. gaan zingen: Wohl mir das ich Jesum habe,  Ave verum,  Panis Angelicus , Hallelujah  uit  The Messia, Ev’ry valley shall be exalted.  U/jij kunt met ons meezingen,  wij repeteren hiervoor vanaf dinsdag 16 januari vanaf 20:15 - 22:00 uur.  Hiervoor vragen we een financiële vergoeding van slechts € 35, dit voor de onkosten van de muziek en huur kerk, musici. Zo maakt u de voorbereiding tot de uitvoering volledig mee. Van instuderen t/m het applaus.  Van harte welkom in de kantine van fa. van Leeuwen Energieweg 1 in Meerkerk. Regiokoor Musica Pro Deo  www.musicaprodeo.nl

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan: cmijderwijk@solcon.nl  Het is wel de bedoeling dat u zelf de stukjes kopij schrijft!

 

Agenda
18 januari 19.30 uur Ladies Night, in Het Anker
21 januari in de morgendienst bevestiging ambtsdragers

Hartelijk dank:
Op deze manier willen we alle mensen (jong en oud) hartelijk bedanken voor de goede wensen rondom het Kerstfeest en de jaarwisseling. Van onze kant willen we hierbij u en jullie eveneens Gods zegen en nabijheid toewensen op de levenswegen die we dit nieuwe jaar nog mogen gaan. Met welgemeende groeten van ds. en mevr. Vis

Nieuwjaarsgroet
Graag wil ik u en jullie van harte Gods zegen en veel geluk toewensen voor 2018. We mogen hopen en bidden om Zijn bewarende hand in ons leven en in de gemeente. Ook wil ik een ieder bedanken van wie ik een kerstkaart heb ontvangen. Zeer bemoedigend om de goede wensen en gedachten te lezen. Erg bedankt! Met vriendelijke groet, Jan Domburg

Tenslotte
Graag willen ook wij iedereen hartelijk danken voor de attenties, verrassing voor de deur, kerst- en nieuwjaarswensen die we van u mochten ontvangen. De vele kaarten sierden de afgelopen weken de woonkamer. Ook u en jou wensen wij Gods zegen en nabijheid toe in 2018. Allen een hartelijke groet vanuit de pastorie.

C. Mijderwijk

< Terug naar het overzicht