Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 27

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 8 juli
  9.30 uur: ds. G.C. Bergshoeff, Scherpenzeel
18.30 uur: ds. I. Pauw, Eindhoven

Crèche
8/7 Cindy Burggraaf, Patty Vossenstein, Dianne den Dulk, Leah Dekker, Naomi ‘t Lam
15/7 Marieke van Ooijen, Aletta Vink, Hanneke den Otter, Noa van Vuren, Margreet de Groot

Zondagsschool
Groep 1: Marjo de Leeuw en Jeanne Stuy
Groep 2: Ria Brakband en Jolien de Langen
Groep 3: Bettina Korevaar en Chantal Doeland

Collecten
De eerste collecte voor de diaconie heeft als bestemming: PIT/Pro Rege.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De collecte bij de uitgangen is bestemd voor de kerkradio.

VERANTWOORDING  

College van diakenen
In de maand juni bedroeg de opbrengst van de collecte op 3/6 Mehoro € 523,05, 10/6 H.A. t.b.v. Mercy Ships € 1.903,55, 17/6 Plaatselijk jeugdwerk € 667,97 en de wekelijkse collecte voor de Diaconie € 1.043,32. De opbrengst van de verkoop tijdens de boelmarkt heeft € 380,35 opgebracht voor het HGJB project “Open je Ogen”. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

College van kerkrentmeesters
In de maand juni zijn de volgende collecten ontvangen: 3/6 Onderhoud gebouwen € 536,94, 24/6 Plaatselijk kerkenwerk € 581,65, offerblokken € 145,05 en de gewone weekcollecten € 2.085,77. Aan giften werd via prop. Jan Domburg ontvangen € 10,- en € 20,- voor de kerk en € 10,- voor de kerkbouw. Ds. Mijderwijk een gift van € 50,- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor uw gift.

KERKENRAAD

Verkoop collectebonnen
In verband met de naderende vakantie zal de laatste verkoop van de collectebonnen plaatsvinden op vrijdag 20 juli. De eerstvolgende verkoop zal dan weer zijn op D.V. 24 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in het Anker.

Vakantieperiode
Nu uw en jullie predikant met vakantie is, kunt u/ jij in voorkomende situaties contact opnemen met de wijk-ouderling of de scriba: broeder R.C. Versluis via telefoon (0183) 35 45 25 of e-mail scriba@hervormdmeerkerk.nl.

PASTORAAT

Meeleven
In de afgelopen week zijn de uitslagen van de herexamens bekend geworden. Voor diegene die alsnog geslaagd zijn; van harte gefeliciteerd! Mocht je gezakt zijn: sterkte toegewenst! Wij weten niet welke weg God met ons wil gaan, maar we mogen wel weten dat Zijn plan met ons vast staat. Hij wil ons leiden, vertrouw op Hem!

ACTIVITEITEN 

Kleding-inzameling Hongarije-Roemenië
Zaterdag 7 juli zal er weer de maandelijkse inzameling van goede gebruikte kleding worden gehouden in de bedrijfshal van Marcel van Leeuwen, Ambachtstraat 4. Tijd: van 09.30 tot 11.30 uur. Bij voorbaat dank. Stichting “MEHORO”.

Orgelconcert en samenzang
Op vrijdag 27 juli zal er om 20.00 uur in onze kerk een orgelconcert en samenzang gehouden worden van psalmen door de bekende Canadees-Nederlandse organist André Knevel. Hij speelt werk van William Felton, G.F. Händel, Ennio Morricone en Edward Elgar. Vanzelfsprekend brengt hij ook verschillende improvisaties ten gehore. Het concert maakt deel uit van een zomertournee in Nederland en Finland. André Knevel emigreerde in 1975 naar Canada. In Toronto vervolgde hij zijn opleiding als organist. De toegang van het concert bedraagt € 5,-. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Na afloop is er gratis koffie/thee/fris in Het Anker.

Agenda
27 juli: Orgelconcert en samenzang
21-26 augustus: VakantieBijbelWeek
15 september: Gemeentedag
23 september: Startzondag winterwerk

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier uiterlijk maandag 9 juli voor 12.00 uur aanleveren bij scriba@hervormdmeerkerk.nl (let op: deze volgende Zaaier is voor 2 weken).

Tenslotte
Hartelijke groet, uw en jullie kerkenraad

 

< Terug naar het overzicht