Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 32 en 33

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 12 augustus
  9.30 uur: ds. J. van Oostende, Putten 
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk

Crèche
12/8 Lianne Vink, Elly den Hartog, Jantine Baars, Charlotte Treuren, Thirza ’t Lam

Zondagsschool: vakantie

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is de zomerzendingscollecte voor de GZB.

Zondag 19 augustus
  9.30 uur: prop. C.B. Westerink, Nunspeet
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk

Crèche
19/8 Anke Mouthaan, Mieke Smits, Christina Hijkoop, Marije Versluis, Suzanne Treuren
26/8 Jacobiene de Vries, Deliana versluis, Mirella de Jong, Annemieke de Leeuw, Ruben de Vries

Zondagsschool: vakantie

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijke Evangelisatiewerk.

VERANTWOORDING  

College van diakenen
In de maand juli bedroeg de opbrengst van de collecte op  8/7 voor PIT Pro Rege € 478,95, 22/7 Zondagsschool € 505,92 en de gewone weekcollecten  € 1.545,56. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

College van kerkrentmeesters
In de maand juli zijn de volgende collecten ontvangen: 1/7 Onderhoud Gebouwen € 448,70, 8/7 Kerkradio € 523,00, 15/7 en 29/7 voor het Plaatselijk Kerkenwerk € 507,25 en € 443,17 en de gewone weekcollecten € 1.918,95. Verder werd aan giften voor de kerk ontvangen door: Prop. J. Domburg € 10,00 en € 5,00. HVD dames Janny Hakkesteegt en Anke den Otter € 5,00. Via Janny Verkerk werd € 50,00 ontvangen voor de uitbreiding van ons kerkgebouw. Hartelijk dank voor uw gaven.

KERKENRAAD

Verkoop collectebonnen
De eerstvolgende verkoop van collectebonnen zal weer zijn op D.V. 24 augustus van 19.00 tot 20.00 uur in het Anker.

PASTORAAT
Zie de papieren Zaaier

Op weg naar Aalst
Een beetje laat... Door de drukte ben ik helemaal vergeten om een bedankberichtje in De Zaaier te zetten. Maar, hartelijk dank aan u en jou allen in het meeleven omtrent het beroep uit de Hervormde gemeente Aalst. We hebben de kaarten, de mailtjes en noem maar op enorm op prijs gesteld. Ik heb - alweer bijna vier jaar - met enorm veel plezier in Meerkerk gewerkt en ik weet me in die jaren gezegend. Aan u en jou bedankt daarvoor. Boven alles is de HEERE alle dank verschuldigd. Nu komt er langzaam aan een nieuwe periode aan. Op 7 oktober zal ik bevestigd worden als predikant. Een goede vriend, ds. M.W. Westerink uit Langerak, zal de dienst leiden. s' Middags zal ik om 14:30 intrede doen. Op dit moment ben ik met vakantie. Na de vakantie zal ik de pastoranten die ik heb bezocht nog even kort bezoeken ter afscheid. Op zondag 30 september hoop ik in de avonddienst afscheid te nemen van u en jou als gemeente. Mede namens Caroline, Jan Domburg

ACTIVITEITEN
(zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl)

VakantieBijbelWeek
Kom je in de laatste week van de zomervakantie (21 t/m 26 augustus) ook naar de tent op het Lindeplein? Het thema is: Zoek het uit! We gaan met elkaar zingen, luisteren naar verhalen uit de bijbel en leuke dingen doen. Programma 4 t/m 10 jaar:
dinsdag van 9.30-12.00: Spelletjes en proefjes;
woensdag van 9.30-11.30: Knutselen;
donderdag van 9.30-12.00: Op zoek naar de schat;
vrijdag van 10.00-12.15 (let op de tijd): Theatervoorstelling en pannenkoeken eten.

De tieners zijn ’s avonds welkom! Voor jullie is er ook weer een gaaf programma in elkaar gezet.
Programma vanaf 10 jaar:
dinsdag van 19.30-21.30: Het Mysterie…;
woensdag van 19.00-21.00: Jongens tegen de meisjes;
donderdag van 19.00-21.00: Mudrace: locatie ter hoogte van Zouwendijk 69 (oude kleding aan, schone kleding meenemen, geen waardevolle spullen en zwemdiploma is verplicht!);
vrijdag van 19.30-23.00: Church Escape.
Na afloop kun je op dinsdag-, woensdag-, en vrijdagavond nog even gezellig blijven ‘hangen’ in de tent.

De VakantieBijbelWeek wordt op zondag 26 augustus afgesloten met een tentdienst (aanvang 14.30 uur).

Compassion BBQ
Op zaterdag 25 augustus organiseren Arjan en Willeke den Burger een Compassion BBQ. Deze barbecue begint om 17.00 uur in de VBW-tent op het Lindeplein. Door aanwezig te zijn steunt u/jij het kindsponsorprogramma van Compassion. Het is de laatste inzamelactie van Arjan en Willeke, voordat zij in oktober gaan deelnemen aan de Muskathlon in Indonesië. Zij zullen daar ook Compassion-projecten gaan bezoeken. De barbecue is geheel verzorgd, inclusief salades, ook wordt het vlees voor u gebakken. De kosten voor volwassenen zijn € 15,- (vanaf 13 jaar) en kinderen € 7,50. Opgeven via: denburger1@planet.nl

Gemeentedag zaterdag 15 september
We hopen met velen deze dag te beleven, die echt voor jong en oud is. Daarom alvast een kleine tip van de sluier. ‘s Middags: Meerkerkkwis geheel geschreven voor onze gemeente met uitdaging voor iedereen (en oppas voor de allerkleinsten). Daarna eten/ drinken en gezellig samen zijn bij Benschop speelplezier in Nieuwland. Verdere informatie met uitnodiging en inschrijfformulier volgen nog. We hopen dat u en jij er ook bij bent. Groeten de commissie 

Agenda
21-26 aug.: VakantieBijbelWeek
25 aug.: Compassion BBQ
26 aug.: Bediening van de Heilige Doop
15 sept.: Gemeentedag
23 sept.: Startzondag winterwerk

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag 20 augustus voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Tenslotte
De vakantieperiode is merkbaar. Velen zijn afgereisd, in ons dorp is het rustiger. Wij wensen allen een goede vakantieperiode toe, in alle omstandigheden en waar dan ook. In alle gevallen geldt dat we bij God op adem kunnen komen, bij Hem is de rust te vinden. Om af te sluiten met de woorden van psalm 91: Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Een hartelijke groet, ds. C. Mijderwijk

< Terug naar het overzicht