Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 37

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 16 september
  9.30 uur: ds. M. v/d Ruitenbeek, Wilnis
18.30 uur: ds. K.E. Schonewille, Waardenburg

Crèche
16/9 Magda ’t Lam, Linda Vink, Lieke Haag, Noa van Vuren, Margreet de Groot
23/9 Esther de Gans, Marrigje Mesker, Janine Kortlever, Lydia Versluis, Cynthia de Jong

Zondagsschool
Groep 1: Sandra t’ Lam
Groep 2: Elise Blok en Noa van Vuren
Groep 3: Antoinet Mijderwijk en Annemieke Versluis
Groep 4: Alice Visser

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor IZB zendingscollecte.


VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
De volgende giften werden ontvangen: via de HVD-dames Joke Bassa en Sjanie van Vuren € 3,00 en Corry de Otter € 10,00. Beide bestemd voor de kerk. De gezamenlijke opbrengst van juli en augustus voor het verjaringsfonds bedraagt € 1.321,00. Hartelijk dank.

KERKENRAAD

Bouwcommissie-uitbreiding kerk
Op de gemeenteavond van jl. 8 mei 2018 hebben wij u geïnformeerd over het stoppen van de archeologische opgravingen voor de verbouwing en uitbreiding van de kerk en over het maken van een alternatief plan zonder het souterrain. In goed overleg met de gemeente Zederik is een alternatief plan tot stand gekomen waarbij we wel hebben moeten inleveren op ons programma van eisen, maar waarmee we toch de belangrijkste knelpunten bij ons functioneren als kerk kunnen oplossen. Inmiddels heeft de gemeente Zederik daarvoor een nieuwe vergunning verleend. Daardoor kunnen we nu begin oktober starten met de bouwwerkzaamheden. De komende weken zullen we eerst de huidige opgraving weer dicht maken en op niveau brengen met zand. Daarmee komt er eindelijk een einde aan de trieste aanblik van de locatie. Om te laten zien hoe het nieuwe plan geworden is, organiseren wij op dinsdag 18 september ’s avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur een inloopavond in ‘Het Anker’, waar iedereen welkom is die daarvoor belangstelling heeft. De nieuwe tekeningen zullen worden getoond en leden van de bouwcommissie zullen aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen.

PASTORAAT
Zie papieren zaaier!

ACTIVITEITEN 

SAAM
Staat voor samen aandacht aan mensen. Heeft u behoefte om mensen te ontmoeten, een gesprek, gezelligheid of er even uit te zijn? Dan nodigen wij u van harte uit om 14 september bij Saam te komen eten. Dit seizoen is de locatie: Het Anker, Ankerstraat 1, Meerkerk. De deur is open vanaf 17.30 uur. Kosten 5 euro. Mocht dit in uw situatie teveel zijn, dan horen wij dat graag. We zien uit naar uw komst! Opgave bij Janet Vermey, 06 - 24 62 72 31.

Kerstkaarten
Zaterdag 15 september mag ik met de fotokaarten bij de startdag van het winterwerk aanwezig zijn. Naast de gewone kaarten, zijn er ook al kerstkaarten te bestellen, die worden dan later bezorgd. Tot zaterdag, Sjanie van Vuren.

OVO
Donderdag 20 september a.s. gaat de OVO weer van start in Het Anker. We beginnen om 10:00 uur tot ongeveer 11:30 uur. We gaan verder in ons boekje, deze keer is Ps. 103 aan de beurt. Er is oppas voor de kleine kinderen. Nog nooit geweest? Kom eens kijken, alle vrouwen zijn van harte welkom!

Woord en Melodie
Op D.V. woensdag 26 september gaat het verzoekplatenprogramma Woord en Melodie weer van start. Dominee Mijderwijk verzorgt deze eerste uitzending de meditatie en we hopen natuurlijk dat er vele verzoeken binnen komen. Een felicitatie, bemoediging of groet? Geef ze aan ons door. Dit kan tot zaterdag 22 september bij Sjanie (35 28 50) of Joke (35 13 72).

Kerstlichtjestocht 2018
Op zaterdag 15 december van 17.30 - 20.00 uur wordt er in een samenwerking van de evangelisatiecommissie van de Hervormde en Gereformeerde kerk weer een Kerstlichtjestocht georganiseerd. Op deze dag willen we Meerkerk op een zichtbare en hoorbare wijze het kerstevangelie vertellen. Voor deze Kerstlichtjestocht zijn we op zoek naar veel vrijwilligers. U/jij kunt denken aan het bezorgen van de flyer, ter beschikking stellen van een tent, schapen of ezel, het aansteken van de lichtjes langs de route, catering, de rol van Maria, Jozef, herder, Herodus, romein, wijze, verkeersregelaar, EHBO’er, opbouw, technische man/vrouw, muziek en drama. Tijdens de gemeentedag van a.s. zaterdag kunt u zich ook opgeven. Wilt u/jij ook weer glazen (hak)potten van 720g sparen? Meer informatie of opgeven als vrijwilliger: Reiny Kloek (06 - 10 98 66 57), Deliana Versluis (06 - 21 64 79 53) of per mail via kerstlichtjestocht@live.nl.

Overige

Zing mee met kerst in Meerkerk
Regiokoor Musica Pro Deo begint 25 september met het instuderen voor de kerst. Dit jaar gaan we ‘ A Festival of Nine Lessons and Carols’ repeteren. Wilt u meezingen met dit bijzondere kerstverhaal? U kunt als projectlid meezingen met Musica Pro Deo. Wij vragen hiervoor een financiële vergoeding. De eerste repetitie zal plaatsvinden op dinsdag 25 september (2015-22.00) in Meerkerk. Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom. Er zijn twee uitvoeringen samen met Projectkoor Zeist en wel op: DV zaterdag 15 december in de Herv. kerk te Lexmond en zondag 16 december in de Sionskerk te Zeist. Regiokoor Musica Pro Deo is een gemengd koor met christelijke normen en waarden. Wie 18 jaar en ouder is en bovendien graag zingt is van harte welkom. De repetities zijn wekelijks op dinsdag in Meerkerk. Adres: Energieweg 1. Meer informatie www.musicaprodeo.nl.

Agenda
15 september: Gemeentedag
18 september: Startavond mentoren catechese
18 september: Inloopavond kerkbouw
23 september: Startzondag winterwerk
24 en 25 september: Start catechese
26 september: Uitzending Woord en Melodie, 19.30 uur
30 september: Afscheid prop. J. Domburg

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Bij de diensten
We mogen terugzien op een gezegende avondmaalszondag. We luisterden in de drie diensten rondom het Heilig Avondmaal naar psalm 27. “Zo ik niet had geloofd”. Ja, dat is niet voor te stellen wat dan? Wat is het rijk om een Heiland te hebben die voor ons Zijn leven gaf. In de avonddienst deed ik een oproep; aan allen die nog geen belijdenis deden, om daar serieus werk van te maken. We spreken nogal eens over mensen die zijn “afgehaakt”, maar bent u/jij zelf wel “aangehaakt”? Fijn dat er reactie op is gekomen. Nogmaals schroom niet om ook contact met mij op te nemen. De Heere is het zo waard dat wij openlijk voor Hem uitkomen.

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

 

< Terug naar het overzicht