Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 40

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 7 oktober
  9.30 uur: ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos (koffiedrinken na de dienst)
18.30 uur: ds. C.M. Baan, Nieuwpoort

Crèche
7/10 Patty Vossenstein, Dianne den Dulk, Gerrie van Zanten, Chantal Doeland, Charlotte Treuren
14/10 Aletta Vink, Marieke van Ooijen, Hanneke den Otter, Thirza ’t Lam, Suzanne Treuren

Zondagsschool
Groep 1: Marit van der Wel en Annemieke de Leeuw
Groep 2: Dike van Leeuwen en Charlotte Roomer
Groep 3: Lenie Versluis en Thirza ‘t Lam

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor Onderhoud Gebouwen.

Diaconiecollecte
Op Israëlzondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de St. ALEH. ALEH is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige, meervoudige verstandelijke en/of lichamelijke handicap, ongeacht religie of etnische achtergrond. Ze hebben vier centra in Israël, waar de meeste kinderen intern verblijven. Naast de ruim 700 inwonende kinderen verzorgt men meer dan 26.000 poliklinische behandelingen per jaar. Zonder ALEH zouden veel van deze kinderen gedwongen zijn om hun leven door te brengen in ziekenhuizen of gesloten inrichtingen, zonder mogelijkheden voor revalidatie, onderwijs en de liefde en warmte van een thuis. Van harte aanbevolen. De diaconie.

Koffiedrinken en uitslag MeerkerkKwis
Aanstaande zondag na de ochtenddienst bent u/ jij van harte welkom in het Anker voor koffie, thee en fris. Tijdens het samenzijn wordt de uitslag van de MeerkerkKwis bekend gemaakt.

VERANTWOORDING  

Kerktelefoonluisteraars
De diakenen hopen u in de maand oktober weer te bezoeken en indien mogelijk uw bijdrage weer in ontvangst te nemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven.

College van Diakenen
In de maand september was de opbrengst op 9/9 van de avondmaalschalen t.b.v. de slachtoffers van de aardbeving op Lombok € 1.819,77, 23/9 HGJB € 518,40 en Plaatselijk Jeugdwerk € 525,20, 29/9 Actie versterk de kerken in het Midden-Oosten € 509,01 en de gewone weekcollecten € 1.032,95. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

College van kerkrentmeesters
In de maand september zijn de volgende collecten ontvangen: 31/8 Trouwdienst € 138,10, 2/9 Onderhoud Gebouwen € 559,61, 29/9 Plaatselijk Kerkenwerk € 504,93 en de gewone weekcollecten € 2.258,35. Door de HVD-dames werden de volgende giften werden ontvangen: Corry den Otter € 10,00; Arda de Blaauw en Majan van Bezooijen € 10,00; Anke den Otter en Jannie Hakkesteegt € 10,00. Ouderling T. Bassa ontving € 5,00 en ds. Mijderwijk € 30,00. Allen met bestemming de kerk. Hartelijk dank.

Verantwoording ZEC
Opbrengst 16/9 zendingscollecte voor het werk van de IZB € 642,00. Onze hartelijke dank hiervoor.

KERKENRAAD

Wijkindeling
Er is een kleine wijziging in de wijkindeling die wij u doorgeven: De dr. L.J. Bastiaansweg is van ouderling Jan Doeland overgegaan naar ouderling Mark Vermey. Het Raadhuisplein van ouderling Robert Versluis naar ouderling Kees Hijkoop.

Kerkbouw
Zoals u weet zijn de werkzaamheden betreffende de verbouw van ons kerkgebouw weer gestart. I.v.m. hiermee zijn er in de kerk een tweetal banken verwijderd en wel de achterste twee achter de ouderlingenbank. We rekenen op uw begrip. En wensen de mensen van de bouwcommissie veel wijsheid toe bij de werkzaamheden.

Vacature pastoraal medewerker
Met het vertrek van Jan Domburg als pastoraal medewerker is er een vacature ontstaan in onze gemeente. We zijn dankbaar dat een aantal gemeenteleden zich inzet voor KidCat en FM-next catechese. De lidmatenkringen worden nu geleid door ouderlingen. U begrijpt dat we hopen dat de vacature spoedig kan worden ingevuld. Tot die tijd vragen we uw begrip voor het feit dat we hier en daar wat moeten aanpassen aan de situatie. Uw voorbede gevraagd voor al het werk dat in de gemeente mag plaatsvinden.

Beroep ds. Mijderwijk
In de afgelopen week is het beroep vanuit de Hervormde gemeente van Woerden aan onze predikant overhandigd. U mag weten dat dit het gezin Mijderwijk enorm bezighoudt.Tegenover een roep vanuit een andere gemeente staat de roep vanuit de eigen gemeente. Laten we in gebed om de dominee en het gezin Mijderwijk heen staan. Mag uw betrokkenheid op hen blijken uit een kaartje, bericht of e-mail! Hartelijke groet, uw en jullie kerkenraad.

PASTORAAT
Zie papieren zaaier

ACTIVITEITEN - dit alles onder het voorbehoud van Jacobus
Zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl

Catechese
- KidCat - maandag 8-10 en dinsdag 9-10 van 19.00 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMe – maandag 8-10 en dinsdag van 9-10 van 19.15 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMeNext – maandag 8-10 en dinsdag 9-10 van 20.30 t/m 21.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- Belijdenis – dinsdag 9-10 van 20.30 t/m 21.45 uur, plaats ‘Het Anker’

 

Koffiedrinken na de ochtenddienst
Ook in het nieuwe seizoen willen we weer elke maand met elkaar koffie drinken na de dienst. In samenwerking met Jennie Fijnekam zijn weer meerdere data vastgesteld en mensen bereid gevonden om koffie te schenken. Wilt u of jij hier ook een keer mee helpen, mail naar famfijnekam@hotmail.com. De volgende datums staan voorlopig genoteerd: 7 oktober 2018, uitslag MeerkerkKwis / 4 november 2018 / 9 december 2018 / nieuwjaarsmorgen 1 januari 2019 / 10 februari 2019 / 3 maart 2019 / 7 april 2019 / 5 mei 2019 / 2 juni 2019 / 7 juli 2019. 

Meerkerk Boelmarktloods
Op zaterdag D.V. 6 oktober 2018 van 09.30 tot 11.30 uur is de boelmarktloods weer open! U kunt dan weer uw boelmarktspullen inleveren op het inmiddels bekende adres aan de Energieweg 3, loodsen M & N. Brengt u eens een bezoekje aan de boelmarktloods en geniet van een kopje koffie! De boelmarktcie.    

HVD-middag samen met de PCOB
Op dinsdag 9 oktober is er een gezamenlijke middag van de HVD en PCOB. Dhr. Ben Blass laat iets zien en weten over ballonvaart van 3 continenten. Het belooft een interessante middag te worden. Plaats: Het Anker. Inloop vanaf 14.00 uur. Aanvang 14.30 uur. Van harte welkom.

SAAM
Staat voor samen aandacht aan mensen. Heeft u behoefte om mensen te ontmoeten, een gesprek, gezelligheid of er even uit te zijn? Dan nodigen wij u van harte uit om op 12 oktober bij Saam te komen eten. Welkom in het Anker, Ankerstraat 1, Meerkerk. De deur is open vanaf 17.30. Kosten 5 euro. Mocht dit in u situatie te veel zijn, dan horen wij dat graag. We zien uit naar uw komst! Opgave voor 7 oktober bij Janet Vermey, 06-246-27231.

Themanummer Waarheidsvriend ‘rust en balans’
De rust in onze samenleving is soms ver te zoeken. We worden opgejaagd om te presteren en niet weinigen van ons worden met een burn-out geconfronteerd. Rust wordt een thema als je zelf geconfronteerd wordt met overwerkt-zijn en burn-out. 25 jaar geleden werd Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek opgericht, bedoeld voor mensen voor wie de draaglast groter is dan de draagkracht. Daar kunnen zij tot rust komen door middel van een herstelprogramma of retraite. Voorgaande vormde aanleiding om een themanummer te laten verschijnen over ‘rust en balans’. Wilt u een exemplaar van dit themanummer van de Waarheidsvriend ontvangen, mail dan naar scriba@hervormdmeerkerk.nl.

Agenda
  9 okt.: HVD/PCOB middag
12 okt.: SAAM
13 okt.: Mannenavond
19 - 22 okt.: Jeugdweekend
20: okt.: Open Doors dag
15 dec.: Kerstlichtjestocht

Bij de diensten
Zondag treft u in beide diensten gastvoorgangers. Op deze zondag mag onze oud-pastoraal medewerker prop. J. Domburg bevestigd worden tot predikant en in trede doen in de Hervormde Gemeente van Aalst. Een aantal kerkenraadsleden zullen bij deze diensten aanwezig zijn. Zelf mag ik deelnemen aan de handoplegging. We wensen Jan en Caroline gezegende diensten toe en onder Gods zegen een goede tijd in Aalst. Het adres van ds. J. Domburg is: Kamillestraat 20, 5308 LD Aalst. E-mail:predikanthervormdaalst.eu

Tenslotte: U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

 

< Terug naar het overzicht