Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 41

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 14 oktober
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk (Doopdienst)
18.30 uur: ds. H. Klink, Hoornaar

Crèche
14/10 Aletta Vink, Marieke van Ooijen, Hanneke den Otter, Thirza ’t Lam, Suzanne Treuren
21/10 Rebekka Verkerk, Andrea Krouwel, Nelleke Krouwel, Marije Versluis, Annemieke de Leeuw

Zondagsschool
Groep 1: Marjo de Leeuw
Groep 2: Carine Weeda en Noa van Vuren
Groep 3: Bettina Korevaar en Annemieke Versluis
Groep 4: Alice Visser

Collecten
De eerste collecte voor de diaconie is bestemd voor de slachtoffers van Sulawesi.
De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
De uitgangscollecte is bestemd voor plaatselijk evangelisatiewerk.

Noodhulp op Sulawesi na aardbevingen en tsunami
De diaconiecollecte op zondag 14 oktober zal bestemd zijn voor de noodhulp op Sulawesi. Vrijdag 28 september werd het eiland Sulawesi getroffen door een zware aardbeving en een daaropvolgende tsunami. De schade is enorm. Er zijn nu al honderden doden en veel mensen zijn dakloos geraakt. Ook zijn er honderden gewonden en wordt een onbekend aantal mensen nog vermist. Huizen en gebouwen zijn zwaar beschadigd en onder water gelopen. Er is grote behoefte aan water, voedsel, onderdak en medicijnen. Mede met onze hulp kunnen de lokale hulpverleners en kerken de slachtoffers snel helpen. Onze hulp en gebed is dringend nodig. Helpt u mee?


VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
De opbrengst van het verjaringsfonds over de maand september bedraagt € 606,00. Verder werd aan giften ontvangen door de HVD-dames: Marja van Leeuwen en Hermien Doeland € 50,00 voor de nieuwbouw van de kerk; Sjanie Rietveld € 10,00 en ouderling C. Malipaard € 30,00 beide voor de kerk. En via de brievenbus van de pastorie € 5,00 voor Woord en Melodie. Hartelijk dank!

KERKENRAAD

Mutaties ledenbestand
Zie papieren zaaier

PASTORAAT
Zie papieren zaaier 

ACTIVITEITEN- dit alles onder het voorbehoud van Jacobus

Catechese
- KidCat - maandag 15-10 en dinsdag 16-10 van 19.00 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMe – maandag 15-10 en dinsdag 16-10 van 19.15 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMeNext – maandag 15-10 en dinsdag 16-10 van 20.30.00 t/m 21.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- Belijdeniscatechese dinsdag 16-10 van 20.30 – 21.45 uur, plaats ‘Het Anker’.

Kringen

OVO
Donderdag 18 oktober is er OVO in Het Anker. Vanaf 9:45 uur staat de koffie klaar, we beginnen om 10:00 uur. Deze morgen willen we nadenken over Psalm 104. Er is oppas voor de kleine kinderen.

BijbelGespreksKring
Op donderdag 4 oktober was de eerste kringmiddag, helaas was de opkomst erg laag. We doen een nieuwe poging donderdag 18 oktober van 14.30 – 16.00 uur in ‘Het Anker’. Ook bij deze kring bespreken we het Bijbelboek Numeri aan de hand van een boekje uit de serie ‘luisteroefeningen’. Hopelijk kunt u deze keer wel aanwezig zijn!

Lidmatenkring 3
Op donderdag 18 oktober hopen we als kring voor het eerst in huiselijke kring bij elkaar te komen. U bent vanaf 19.45 uur welkom bij Thea en Arie van Leeuwen (Zouwendijk 51b). Deze avond willen we hoofdstuk 2 uit het boekje Numeri van ds. H. van Eeken bespreken. (Numeri 1:47-52, 3:5-13) Nog nooit een kring bezocht? Weet u van harte welkom om elkaar te ontmoeten en met elkaar de Bijbelstudie te doen!

VrijwilligersKerstlichtjestochtgezocht!
Voor de Kerstlichtjestocht op zaterdag 15 december zijn we nog op zoek naar diverse vrijwilligers; lichtjesaanstekers, bouwers, mensen voor de catering en de knutseltent, verkeersregelaars en brandwachten voor de vuurkorf, herders, Wijzen en Romeinen. Ook zijn we nog op zoek naar schapen en een ezel. Meer informatie of opgeven als vrijwilliger: Reiny Kloek (06-10 98 66 57), Deliana Versluis (06-21 64 79 53) of per mail via kerstlichtjestocht@live.nl.

MeHoRo voorlichtingsavond
Op 16 oktober is er een voorlichtingsavond over het werk van MeHoRo. Op deze avond willen wij u informeren over het werk van MeHoRo en over de verschillende projecten. Speciale gast op deze avond is Ds. Kiraly Lajos uit Roemenië. Hij komt vertellen wat de plannen zijn van een nieuw project in Satu Mare (Roemenië). MeHoRo ondersteunt dit project met hulpgoederen. De avond wordt gehouden in de Ichthuskerk, Burg. Sloblaan 23.  De avond gaat van start om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Eenieder is van harte welkom.

Agenda
12 oktober: SAAM
13 oktober: Mannenavond
18 oktober: OVO
18 oktober: Bijbelgesprekskring
18 oktober: Lidmatenkring 3
19 - 22 oktober: Jeugdweekend
20 oktober: Open Doors dag
15 december: Kerstlichtjestocht

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Bij de diensten: Komende zondag mag de Heilige Doop worden bediend aan twee kinderen van de gemeente. In de morgendienst mogen Julia Janna Haag en Lenn Gerrit Sterk het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Julia is de dochter van Ardjan en Lieke en zusje van Max. Lenn is de zoon van Peter en Nelleke en het broertje van Jurre. We wensen deze beide gezinnen samen met hen die bij hen horen een goede en gezegende dienst toe. U en jij zijn als leden van de gemeente ook genodigd om aanwezig te zijn en als gemeente zo rondom deze jonge gezinnen te staan en getuigen te zijn van de doop van twee kinderen van de gemeente. In de avonddienst ruil ik met ds. Klink uit Hoornaar. Allen een gezegende zondag toegewenst.

Tenslotte
Het is een roerige tijd in de pastorie, we bidden om duidelijkheid. Dank voor uw en jouw meeleven. Allen een hartelijke groet, ds. C. Mijderwijk

 

< Terug naar het overzicht