Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf
Archief

| Zaaierberichten 2018 week 48

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 2 december
  9.30 uur: ds. C. Mijderwijk, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C. Mijderwijk, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Crèche
2/12 Mirella de Jong, Jacomiene de Vries, Deliana Versluis, Chantal Doeland, Julia Vermey
9/12 Carola Woudenberg, Cora de Vries, Gerda den Otter, Merel Fijnekam, Thirza ‘t Lam

Zondagsschool
Groep 1: Marit van de Wel en Jeanne Stuy
Groep 2: Dike van Leeuwen en Jolien de Langen
Groep 3: Lenie Versluis en Chantal Doeland
Groep 4: Gerdien den Hartog

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.

De diaconale collecte
Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Myanmar. De diaconale collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal is bestemd voor de Rohingya vluchtelingen in Myanmar en Bangladesh. Er zijn naar schatting 1 miljoen mensen op de vlucht uit angst voor het  Myanmarese leger. Ruim 70 procent hiervan is kind, onder wie veel pasgeboren baby’s . Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. De pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten.  De Kerk komt in Actie, doet u ook mee? Van harte aanbevolen. De diaconie.


VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
Met dankbaarheid delen we mee dat de dankstondcollecte het mooie bedrag van € 6.262,00 bijeen heeft gebracht. Verder werd via de HVD dames Marieke van Ooijen en Marjo van Leeuwen een gift van € 20,00 ontvangen voor de uitbreiding van het kerkgebouw. Ds. Mijderwijk ontving € 20,00 voor de kerk. Hartelijk dank!

KERKENRAAD

Viering Heilig Avondmaal
Komende zondag mogen de diensten in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. De morgendienst staat geheel in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. En in de avonddienst is er de voortzetting voor diegenen, die 's morgens verhinderd waren. Daarna is er de dienst van dankzegging voor wat er aan de Tafel des HEEREN deze dag is ontvangen. Goede voorbereiding en gezegende diensten toegewenst.

Nieuwe pastoraal medewerker
Afgelopen woensdag heeft u op de gemeenteavond kennis kunnen maken met onze nieuwe pastoraal medewerker. We zijn er nog niet in geslaagd een kandidaat in de theologie (in opleiding) te benoemen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om dhr. J. van Wijngaarden als tijdelijke pastoraal medewerker te benoemen. Hij is 1 dag in de week beschikbaar voor onze gemeente en zal zich voornamelijk bezighouden met het ouderen bezoekwerk. In de morgendienst van 9 december zal hij officieel worden bevestigd. Na afloop van die dienst is er ook koffiedrinken in “het Anker” en kunt nader kennis met hem maken. Dhr. Van Wijngaarden is getrouwd heeft 2 dochters en woont in Hardinxveld-Giessendam. Naast  Meerkerk is hij ook werkzaam in de Herv. Gemeente te Barendrecht. We hopen op een goede en gezegende tijd in ons midden. Tevens spreken we onze dank uit naar alle gemeenteleden die dit winterseizoen een stukje van de taak van de pastoraal medewerker op zich hebben genomen. Zo kunnen KidCat, FM-next en de lidmatenkringen hun doorgang hebben. Ook hierbij Gods zegen toegebeden!

PASTORAAT 
Zie papieren zaaier.

ACTIVITEITEN 

Catechese
- KidCat - maandag 3-12 en dinsdag 4-12 van 19.00 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMe – maandag 3-12 en dinsdag 4-12 van 19.15 t/m 20.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- FollowMeNext – maandag 3-12 en dinsdag 4-12 van 20.30.00 t/m 21.30 uur, plaats: ‘Het Anker’.
- Belijdeniscatechesedinsdag 4-12 van 20.30-22.00 uur, plaats ‘Het Anker’.

Meerkerk Boelmarktloods
Op zaterdag 1 december 2018 van 09.30 tot 11.30 uur is de boelmarktloods weer open! U kunt dan weer uw boelmarktspullen inleveren op het inmiddels bekende adres aan de Energieweg 3, loodsen M & N.  Deze zaterdag zijn er ook veel kerstsfeerartikelen te koop. Brengt u eens een bezoekje aan de boelmarktloods en geniet van een kopje koffie! De boelmarktcie.     

Gemeentereis naar Israël - Jordanië
Vorige week schreef ik al over een nieuwe gemeentereis deze keer naar Israël en Jordanië. Als datum voor deze reis staat genoteerd: vertrek 13 mei - thuiskomst 23 mei 2019. Het programma is inmiddels verder uitgewerkt en met Drie-Tour besproken. Op 6 december hoop ik een informatieavond te houden. Als u interesse heeft bent u van harte welkom om 20.00 uur in Het Anker.

Kerstlichtjestocht - Inzamelen potten
Op zaterdag 8 december tussen 10.00 en 11.00 uur kunnen de glazen (hak)potten voor de Kerstlichtjestocht ingeleverd worden in Het Anker. De potten (720g) graag schoon en zonder etiket inleveren. Alvast bedankt!

Wintermarkt MeHoRo
Ook dit jaar wordt er weer de jaarlijkse wintermarkt  gehouden. Er zijn kerststukjes gemaakt en er zijn allerlei brocante decoratieartikelen voor de sfeervolle donkere maanden. Zaterdag 8 december van 09.00 uur tot 12.00 uur zijn deze te koop. De opbrengst van deze wintermarkt is bestemd voor de werkzaamheden van Stichting MeHoRo en specifiek voor het Bethesda Kinderziekenhuis in Boedapest. U bent van harte welkom aan de Zouwendijk 53B in Meerkerk. De koffie met verse, ter plaatse door Bakkerij Hijkoop gebakken oliebollen en appelflappen verhogen de sfeer! Tot ziens!

Voedselbank
De diaconie wil op zaterdag 8 december een inzamelingsactie houden voor de voedselbank Giessenlanden-Zederik. Bij de voedselbank worden elke week pakketten samengesteld voor de minderbedeelden in onze samenleving. Deze inzameling is bedoeld voor de dagen rond Kerst. We zouden graag lang houdbare levensmiddelen ontvangen. Denk hierbij aan koffie, thee, paste + eventueel mix, rookworst, soepen enz. De inzameling vindt plaats op de markt bij de groentekraam van Gijsbert de Langen tussen 8.00 uur en 12.30 uur. Als die tijd u niet schikt kunt u het ook aan hem meegeven op de dag dat hij bij u door de straat rijdt. Dan graag even van tevoren bellen met tel.nr. 351773. Hartelijk dank namens de diaconie.

Kerstkaartenactie
Dit winterseizoen willen wij weer een aantal diaconale acties organiseren, ten bate van World Servants. Een aantal jongeren uit onze gemeente zal in 2019 gaan meewerken aan een project in Ecuador. Als eerste actie willen wij ook dit jaar weer uw kerstkaarten binnen Meerkerk bezorgen. U kunt op woensdag 19 en vrijdag 21 december tussen 19.00 en 20.00 uur uw kerstkaarten inleveren in het Anker, de kaarten zullen op zaterdagmiddag 22 december bezorgd worden. De kosten bedragen 50 cent per kaart, bij voorkeur gepast betalen tijdens het inleveren. De diaconale commissie.

Ringweekend
Het Ringweekend komt er weer aan! Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een geweldig leuk weekend met leeftijdsgenoten? Houd dan 22 t/m 25 februari 2019 vrij en geef je op! Mail naar ringweekend@live.nl. Het thema dit jaar is: Closer. Wij kijken ernaar uit om jou te zien. Tot dan! We houden je op de hoogte via (facebook.com/ringweekend) (Instagram.com/ringweekend). De Ringweekendcommissie.

Agenda
  6 dec.: Info avond gemeentereis Israël-Jordanië
  8 dec.: Inzamelen potten lichtjestocht
  8 dec.: Wintermarkt MeHoRo
  8 dec.: Inzamelingsactie voedselbank
11 dec.: Kerstmaaltijd catechese
12 dec.: Kerstmiddag HVD
15 dec.: Kerstlichtjestocht
19 dec.: 19.30 uur: Woord en Melodie

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Bij de diensten
Afgelopen zondagmorgen stonden we in de dienst van voorbereiding stil bij Jozua, de opvolger van Mozes. Hij werd geroepen het volk Israël te leiden naar het beloofde land. Jozua kreeg de opdracht om op te staan, Jozua 1:2  “Nu dan sta op…”. Zondagmorgen voorafgaande aan de viering luisteren we naar Zacharia 3 waar het gaat over de hogepriester Jozua. Hij staat in vuile kleding voor de Engel van de HEERE, zijn vuile kleding wordt verwisseld met feestkleding. En er mag vooruitgezien worden naar De Jozua, in vers 8 lezen we: “Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen”. Adventsverwachting! Twee Jozua’s in het OT. De ene, de soldaat, verjaagt de vijanden en geeft Gods volk een plek om te wonen. De tweede, de priester, staat symbool voor de schuld die het volk bij God heeft. Wil God verder kunnen met de mensen, dan moet die schuld worden weggedaan. De nieuwe start die God maakt, begint bij de vergeving van de zonden. In Jezus komen deze twee Jozua’s samen. Jezus is de Koning, die zijn volk komt bevrijden en het rust geeft.
Zo mogen wij ook het Heilig Avondmaal vieren op de eerst Advenstzondag van dit jaar. Jozua: de HEERE redt! In de avonddienst, luisteren we naar Handelingen 3. In vers 4 lezen we: ”in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!” Er mag genezing ontvangen worden in de naam van Jezus (Jozua), wel klinkt de opdracht: “sta op!” Ook wij worden geroepen om op te staan als de nodiging klinkt! Kom dan, sta op!

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

 

< Terug naar het overzicht