Logo
Ankerstraat 1
4231 AA
Tel. 06-36 42 28 28.
Fax. 06-36 42 28 28
Email: info@ccms.nl
Bedrijf Bedrijf

| Zaaierberichten 2018 week 49

Delen

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 9 december
  9.30 uur: ds. Mijderwijk (koffiedrinken na de dienst)
18.30 uur: ds. L. van Wingerden ’s Hertogenbosch

Tijdens de morgendienst zal de nieuwe pastoraal medewerker dhr. J. van Wijngaarden worden bevestigd. 

Koffiedrinken na de dienst:
Zondag 9 december is het koffie drinken na de dienst. Iedereen is van harte uitgenodigd om koffie, thee of fris te komen drinken. Deze keer wordt de hulp verwacht van Annelies Stuy, Thea Rietveld, Corine de Jong, en Corrie en Teus de Jong.

Crèche
9/12 Carola Woudenberg, Cora de Vries, Gerda den Otter, Merel Fijnekam, Thirza ’t Lam
16/12 Linda Vink, Magda ’t Lam, Lieke Haag, Marije Versluis, Casper Fijnekam

Zondagsschool
Groep 1: Marjo de Leeuw en Annemieke de Leeuw
Groep 2: Charlotte Roomer en Carine Weeda
Groep 3: Bettina Korevaar en Thirza ‘t Lam                                  

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. De uitgangscollecte is bestemd voor onderhoud gebouwen.

VERANTWOORDING  

College van kerkrentmeesters
In de maand november zijn de volgende collecten ontvangen: 11/11 Onderhoud Gebouwen € 594,11, 18/11 K.C. het Anker € 594,43, 25/11 Plaatselijk Kerkenwerk € 649,19 en de gewone weekcollecten € 1.986,84. Verder werd door de HVD-dames van de Weide ontvingen een gift van € 10,00 voor de kerk. En ds. Mijderwijk ontving € 100,00 voor de kerk. Hartelijk dank.

College van Diaconie
In de maand november was de opbrengst op 5/11 voor Open Doors € 592,76, 12/11 MeHoRo € 519,77 en de gewone weekcollecten € 1.496,92. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording ZEC
Opbrengst 4/11 Najaarscollecte GZB € 683,30. Onze hartelijke dank hiervoor.

KERKENRAAD

Collectebonnen
Het jaar 2018 loopt weer ten einde. Op 21 december is de laatste verkoop van dit jaar. De bonnen die t/m 14 december gekocht worden zullen dit jaar nog afgeschreven worden. Vanaf vrijdag 4 januari 2019 zijn de collectebonnen weer iedere vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur in ‘Het Anker’ verkrijgbaar.

Herinnering kerkbalans

Graag willen wij u herinneren aan de toegezegde bijdrage aan kerkbalans 2018. Het  is alweer december en het zou fijn zijn als alle toegezegde bijdragen aan het eind van het jaar binnen zouden zijn. Dank voor uw medewerking.

PASTORAAT

Zie papieren versie van de zaaier!

ACTIVITEITEN (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl)
Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus

Catechese
Voor alle catechisanten (van Kidcat t/m belijdeniscatechese) is dinsdagavond de kerstmaaltijd. Vanaf 18.15 uur inloop, we starten om 18.30 uur. En om omstreeks 20.00 uur sluiten we af. We hopen net als andere jaren op een fijne avond met elkaar.

Handvol Koren
Afhalen van bestelde GZB dagboekjes "Handvol Koren". De bestelde GZB dagboekjes kunnen 7 december 19.00 - 20.00 worden opgehaald en afgerekend (€ 10,90) in het Anker tijdens de collectebonnen verkoop.

Kaarten Hospice
We hebben weer 1000,00 euro af kunnen dragen aan De Hospice in Gorinchem. Heel hartelijk dank aan allen die hieraan meewerken door fotokaarten te kopen. Sjanie van Vuren

Kerstlichtjestocht 2018 – Op zoek naar Jezus?!
Toen de herders hoorden van de geboorte van Jezus Christus gingen zij naar Hem op zoek. Het licht van de ster bracht hen in een stal in Bethlehem. Op zaterdag 15 december 2018 kan iedereen op zoek naar Jezus. Alweer enkele maanden is de kerstlichtjestocht 2018 in voorbereiding. Vele vrijwilligers uit de Gereformeerde en de Hervormde kerk zijn hierbij betrokken. Sommige in de voorbereiding, anderen juist als schaapsherder of Herodes en daarmee onderdeel van de tocht. En juist die taferelen maken het een levend kerstverhaal. Daar zorgen ook de vele lichtjes voor langs de route, die bezoekers zo leiden langs taferelen, optredens en het beleefplein. Om uiteindelijk de stal met Jezus te vinden. Natuurlijk kan daarbij de ster op de watertoren niet ontbreken. De organisatie hoopt dat het kerstevangelie ook voor iedereen mag gaan spreken. Want wat is er mooier dan Jezus te vinden! Want als wij naar Hem op zoek zijn, dan heeft hij ons al op het oog! Wij nodigen u uit om deze zoektocht mee te lopen. Wees van harte welkom. Vanaf 17.30 uur kan de tocht gestart worden vanaf de Ichthuskerk. Tot uiterlijk 20.00 uur kan er gestart worden. Deelname is gratis.

Inzamelen glazen potten Kerstlichtjestocht
A.s. zaterdag 8 december tussen 10.00 - 11.00 uur kunnen de glazen potten ingeleverd worden in Het Anker. De potten (720g) graag schoon en zonder etiket inleveren. Alvast bedankt!

Woord en Melodie
Op woensdag 19 december hopen we de uitgestelde Woord en Melodie uitzending te verzorgen. U kunt uw groeten, wensen, felicitaties e.d. nog steeds doorgeven tot zaterdag 15 december a.s. bij Sjanie (352850) of Joke (351372).

Voedselbank
De diaconie wil u eraan herinneren dat er zaterdag 8 december weer de jaarlijkse voedselinzameling is. Van 8.00 uur en 12.30 uur kunt u uw spullen aanleveren bij de groentekraam van Gijsbert de Langen op de wekelijkse markt te Meerkerk. Voor meer info zie de Zaaier van vorige week of de flyer die rondgebracht is door heel Meerkerk. De diaconie en de cliënten van de voedselbank rekenen op u.

Kerstkaartenactie voor World Servants
Op zaterdagmiddag 22 december willen wij, samen met kinderen van groep 4 van de zondagsschool en van Kidcat, uw kerstkaarten binnen Meerkerk bezorgen. Op woensdag 19 en vrijdag 21 december kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur uw kerstkaarten inleveren in het Anker. De kosten bedragen 50 cent per kaart, bij voorkeur gepast betalen tijdens het inleveren. De opbrengst van deze actie is voor World Servants. Zomer 2019 zullen zeven jongeren uit onze gemeente gaan meewerken aan een project in Ecuador. Aanstaande zondagochtend worden er na de kerkdienst flyers met informatie over het project uitgedeeld. Ook geven de jongeren dan een korte presentatie over hun project tijdens het koffiedrinken na de dienst. De diaconale commissie.

Volleybaltoernooi
De jeugdraad hoopt weer een volleybaltoernooi te organiseren. Dit staat nu gepland op zaterdag 2 februari 2019 vanaf 19.00 uur. Een team bestaat uit ten minste 6 personen. Verdere info volgt nog. Zet de datum vast in de agenda.

World Servants 24-uurs actie 29 & 30 maart 2019
Zoals bekend is het de bedoeling dat er een groep van 7 jongeren met de World Servants organisatie naar Ecuador (Chocodamas) gaat om daar te bouwen aan een cacaocentrum. Hierdoor ontstaat tevens extra werkgelegenheid niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen. Om een deel van de reis te bekostigen is geld nodig (zo'n 14.000 euro) en een fors deel hopen we met de 24-uurs actie bij elkaar te krijgen. We zijn van plan net als de vorige 24-uurs actie een activiteit te doen in het Anker. Zet deze datum alvast in uw agenda (start vrijdag 29 maart 18.00 t/m zaterdag 30 maart 18.00).

Agenda
  8 dec.: Inzamelen potten lichtjestocht
  8 dec.: Wintermarkt MeHoRo
  8 dec.: Inzamelingsactie voedselbank
11 dec.: Kerstmaaltijd catechese
12 dec.: Kerstmiddag HVD
15 dec.: Kerstlichtjestocht
19 dec.: 19.30 uur: Woord en Melodie
24 jan.:  Vrouwenavond aanvang 19.45 uur
  2 febr.: Volleybaltoernooi
29 mrt.: Start 24-uursactie

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan cmijderwijk@solcon.nl

Tenslotte
U en jij een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. C. Mijderwijk

< Terug naar het overzicht