Zaaierberichten 2022 week 18

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 15 mei
09.30 uur: ds. E. van der Poel, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

Crèche
Ook aanstaande zondag is er weer gelegenheid voor ouders die de morgendienst bij willen wonen, om hun jongste kinderen naar de crèche te brengen. De crèche wordt gehouden in de grote zaal van Het Anker. Mirella de Jong, Andrea Krouwel, Remco den Hartog en Thijs de Vries zijn aanwezig om op te passen, op zondag 22 mei zijn dat Linda Vink, Ilse van Buuren, Lydia Versluis en Jasmijn Kloek.

Zondagsschool
Zondag is er zondagsschool voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen gaan na de schriftlezing de kerk uit en lopen met de leiding mee naar het Anker. Na het dankgebed komen de kinderen weer terug naar de kerk, zodat ze samen met ons de zegen mogen ontvangen.

Collecten
De eerste collecte heeft een diaconale bestemming en is bestemd voor stichting De Haven.
De tweede collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK).
De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkradio.

Diaconiecollecte
De diaconale collecte op zondag 15 mei zal bestemd zijn voor stichting De Haven. De stichting is er voor moeders, dochters en zussen in de seksindustrie in Den Haag, Rotterdam en omgeving. Ze zoeken de vrouwen op door intensief veldwerk. Ze verlenen maatschappelijk werk op allerlei vlakken, zoals bijvoorbeeld financiële problemen, problemen met huisvesting of dwang en geweld. En daarnaast helpen ze bij uitstappen uit prostitutie. Vrouwen in de prostitutie hebben vaak problemen op meerdere fronten tegelijk. Ze zijn bijvoorbeeld getraumatiseerd, hebben schulden of spreken geen woord Nederlands. Als ze willen stoppen, wacht hen vaak een lange weg. Daar helpt stichting ‘De Haven’ hen bij, al jarenlang. Zij willen ‘er zijn’ voor deze mensen, met wat ze zeggen, met hun houding en door hun daden. Zij willen niets liever dan mensen in de seksindustrie inspireren een andere weg te gaan, hoop bieden en ondersteunen daar waar nodig. Ze zien in de seksindustrie veel vernedering, geweld, misbruik en dwang. Zij geloven dat Jezus ons oproept om samen op te staan tegen dit onrecht en willen een stem geven aan hen wiens stem niet gehoord wordt. Van harte aanbevolen.

 VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters
Via de HVD dames Tine van Toor en Els Treuren € 10, via Sjanie Rietveld € 10, via Willem Meerkerk € 70 en via Jaap Vink € 50 ontvangen. Alle giften bestemd voor de kerk. In de maand april is er via de bank € 613,00 ontvangen en via de digitale weg en kerkdiensten op 10/4 voor het onderhoud van de gebouwen € 474,30; 24/4 voor het plaatselijk kerkenwerk € 500,75 en de wekelijkse collecten € 2.344,15. En in april hebben we voor het verjaringsfonds € 467,94 opgehaald. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording diaconie
In de maand april waren de opbrengsten incl. bankontvangsten en via de digitale weg van de collecten als volgt op 3/4 voor de HGJB € 630,50, plaatselijk jeugdwerk € 711,10; 14/4 Heilig Avondmaal t.b.v. ZOA € 727,30; 17/4 Studiefonds Gereformeerde Bond € 685,02; 24/4 Mehoro € 761,16 en de wekelijkse collecten € 1.545,50. Opbrengst busjes lidmatenkringen € 275,35 en clubs € 228,50 dit t.b.v. het adoptiekind bij Compassion. Namens de diaconie hartelijk dank voor uw gaven.

KERKENRAAD

Stemmingsavond
Op woensdag 18 mei zal er om 20.00 uur een stemmingsavond gehouden worden in de kerk. Na de periode van bezinnen op de invulling van de ambten en de zesjaarlijkse stemming die onlangs gehouden is, is deze avond de volgende stap in het geschetste proces. Binnen de kerkenraad zijn nog vijf openstaande vacatures. Anders dan in voorgaande jaren hoeft dat niet te betekenen dat er ook vijf keer een dubbeltal aan u gepresenteerd zal worden. Zoals rond de zesjaarlijkse stemming toegelicht en gepresenteerd is, kan de kerkenraad besluiten om iemand te benoemen, zolang er voor die betreffende vacature niet meerdere broeders zijn die vijf of meer keer zijn ingediend door de gemeente. Voor een aantal vacatures is dat wel het geval, waardoor de stemmingsavond van 18 mei doorgang zal hebben. Alle belijdende leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Summerschool
Tijdens het winterwerk zijn er tal van activiteiten in de gemeente. Catechese, clubwerk, kringen die volop draaien. In de zomermaanden komen de vaste groepen niet samen en genieten we van de lange avonden en het mooie weer. Om ook deze zomer aandacht te geven aan de ontmoeting met elkaar en om elkaar op een andere manier te spreken, organiseren we in de gemeente een ‘Summerschool’. Diverse cursussen worden aangeboden. De reeds gestarte Micha cursus is één van de onderdelen, maar er wordt ook samen gegeten en gefietst, er is een cursus die speciaal voor ouders is die in de afgelopen jaren één van hun kinderen hebben laten dopen. Maar ook wie altijd al het idee heeft gehad minstens net zo goed een preek te kunnen maken en houden, wordt op zijn of haar wenken bediend met de cursus ‘de preek van de leek’. Binnenkort ontvangt u in de MeerKERK app nadere info over de cursussen die dit jaar in de Summerschool worden aangeboden.

PASTORAAT

Zieken
De heer Ot de Jong (Bakkershof 12, 4231DB) is na de geslaagde operatie op 3 mei weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. In de eredienst hebben we God gedankt voor zijn thuiskomst en samen gebeden voor de periode van revalidatie en herstel die voor hem ligt en de spannende tijd in het afwachten van uitslagen.
De heer Jouks Mulder (Prinses Marijkeweg 18) is afgelopen week van de IC in het Beatrixziekenhuis naar de verpleegafdeling gegaan (Banneweg 57, 4204AA Gorinchem, Afdeling Noord kamer 437). Alhoewel het wat beter met Jouks gaat, zijn de omstandigheden nog steeds zorgelijk en zwaar waarbij hij met meerdere beperkingen te maken heeft. Daarnaast is er verdriet gekomen bij de familie Mulder door het overlijden van hun schoonzoon afgelopen donderdag na een ernstige ziekte. Wij leven mee met de heer en mevrouw Mulder in deze moeilijke omstandigheden en bidden de Heere God om Zijn vertroosting.
Marcel van Leeuwen (Zouwendijk 65, 4231CB) start donderdag 12 mei met een zwaar traject van chemokuren. We bidden dat God de komende intensieve maanden hem en zijn gezin nabij is en zij allen daarom de kracht ontvangen om deze kuren te dragen. Naast bovengenoemde namen zijn er bij meerdere gemeenteleden zorgen waar het gaat om de gezondheid, de broosheid van het leven, relaties. Laten we als gemeente elkaar blijvend opdragen aan Gods troon en Hem bidden dat Zijn Koninkrijk komt.

Geboorte
Elk volmaakt geschenk komt van God. Met deze woorden die afkomstig zijn uit Jakobus 1:17 maken Niels en Elise Viezee de geboorte bekend van hun dochter Floor Dorien. Floor is het zusje van Fenne en Saar. Samen met Niels en Elise danken we God voor het leven dat Hij opnieuw schonk en bidden jullie Zijn zegen toe bij het opvoeden van jullie kinderen, ook waar het gaat om het doorvertellen en voorleven van Gods evangelie van volmaakte liefde (Grutto 27, 4231EN).

Huwelijksjubileum
Op donderdag 28 april mocht het echtpaar Arie en Greet de Jong-Heinenberg (Zouwendijk 66, 4231CG) hun 50 jarig huwelijksjubileum vieren. Dankbaar en blij zijn Arie en Greet dat zij deze dag konden vieren in redelijke gezondheid, met een gezellig uitstapje en voor de vele zegeningen die zij mochten ontvangen, samen met hun gezin. Wij wensen hen samen Gods nabijheid en onmisbare zegen toe, ook bij het klimmen der jaren.

Huwelijksjubileum
Op 10 mei was het 55 jaar geleden dat de heer en mevrouw van Mourik – van Peet van de Gorinchemsestraat 49 in het huwelijk zijn getreden. Ze zijn blij en dankbaar dat ze dit jubileum mogen gedenken, samen met allen die hun dierbaar zijn. We feliciteren hen, samen met de kinderen en (achter)kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.

Huwelijk
Op vrijdag 20 mei 2022 wordt het huwelijk van Luuk en Rosalie de Gans – Stuij, het Bos 9, tijdens een dienst in de Hervormde kerk van Goudriaan ingezegend. In 2020 trouwden ze voor de burgerlijke overheid en nu de coronamaatregelen voorbij zijn vragen ze God om Zijn zegen. De dienst begint om 15.30 uur en is live te volgen via de kerkdienstgemist pagina van Goudriaan. We wensen Luuk en Rosalie een fijne en gezegende dienst toe met allen die bij hen horen en bidden dat God met hen zal gaan in hun verdere leven.

ACTIVITEITEN / AGENDA
Alles conform Jacobus

Voedselbank
De voedselbank Giessenlanden-Zederik wil op D.V. vrijdag 13 en zaterdag 14 mei weer een inzamelingsactie houden. Deze actie wordt gehouden in de PLUS markt te Meerkerk. Bij de voedselbank worden elke week pakketten samengesteld voor de minderbedeelden in onze samenleving en met name ook voor de Oekraïense vluchtelingen. Zeker in deze periode is de behoefte groter dan ooit. In de winkel kunt u hierover aangesproken worden en kunt u vervolgens bepaalde levensmiddelen ook weer afgeven aan hen. Hartelijk dank namens de diaconie

Online GZB event
Kerkmuren reiken verder dan ons dorp of land! Wilt u de wereldkerk ontmoeten? Met gasten uit Nepal, Libanon, Bulgarije en Colombia. Thema ‘Vertel over de grote daden van God.’ Kom dan zaterdagavond 21 mei naar de Hervormde Kerk om hier met elkaar naar te kijken. Om 19.15 uur begint het zendingsjournaal voor kinderen in de basisschool leeftijd. Vanaf kwart voor 8 bent u welkom voor een kop koffie met wat lekkers. Om 20.00 uur begint het online GZB event. Hartelijk welkom namens de zendingscommissie, om samen met de wereldkerk verbonden te zijn.

Woord en Melodie
D.V. woensdag 25 mei hopen we de laatste uitzending van dit seizoen uit te zenden. Mogen we weer op u rekenen? U mag zelf een lied uitkiezen. Een felicitatie, groet of bemoediging kunt u doorgeven t/m 21 mei aan Sjanie (35 28 50) of Joke (35 13 72) of jabassa@gmail.com.

Boelmarkt talentenveiling
Iedereen heeft talent! Boelmarkt 2022 is weer een uitgelezen kans om uw en jouw talent in te zetten. Wat doet u/jij graag of waar bent u/jij goed in? Bied het aan en zet het in! Koken, schilderen, oppassen, poetsen, timmeren, van hovenier tot vakantietrip, bijna alles is mogelijk! Mail naar: talentenveilingmeerkerk@gmail.com of bel Bas en Marleen de Groot 0183 – 35 40 18. Let op want talenten kunnen t/m woensdag 25 mei aangemeld worden.

Agenda
Woensdag 18/5 om 20.00 uur ~ stemmingsavond
Zaterdag 21/5 vanaf 19.15 uur ~ online GZB event
Woensdag 25/5 om 19.30 uur ~ uitzending Woord en Melodie

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan zaaier@hervormdmeerkerk.nl.

Bij de diensten
In deze periode tussen Pasen en Hemelvaart hebben de verschijningen van de Opgestane Christus centraal gestaan. De ontmoeting op Paasmorgen, Jezus Die het verstand van Zijn volgelingen opent, de Geest op hen blaast. Komende zondag de laatste in deze korte serie van ontmoetingen, namelijk die uit het slot van Mattheus. De 11 volgelingen worden apostelen, gezondenen. Jezus geeft hen de opdracht mee om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen en mensen te dopen in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Komende zondag zien we opnieuw de vervulling van die belofte en missie, als we Gods Woord horen en als Lars Hijkoop gedoopt zal worden. Een bijzonder moment voor hem, zijn ouders en voor de hele gemeente.

Tot slot
Een hartelijke groet aan u en jullie allen.
Tot aanstaande zondag!