Catechese en Lidmatenkringen

Start catechese
Zondag 18 september is de ‘startzondag’ voor het winterwerk. Dit betekent dat maandag 19 en dinsdag 20 september we ook weer een start maken met de catechese. De jongeren worden op de avond verwacht waarop ze zich hebben opgegeven (en als jullie niet aangemeld zijn, zijn jullie natuurlijk ook van harte welkom). De belijdeniscatechese start dinsdag 20 september om 20.45 uur.

Lidmatenkring 1
Woensdag 21 september komt kring 1 weer bij elkaar in de bovenzaal van het Anker. We spreken deze avond over de Bijbelse figuur Job. Later volgen andere Bijbelse personen. Start om 20 00 uur. Ieder welkom. De inleiding kun je krijgen na een berichtje aan matsmk@hotmail.com.
Tot ziens, Kees Matsinger.

Lidmatenkring 3
Op donderdag 29 september hoopt lidmatenkring 3 (leeftijd vanaf 40 jaar) weer te beginnen. Wij gaan ons verdiepen in een achttal gelijkenissen van Jezus. Wil je dit seizoen meedoen? Weet je van harte welkom vanaf 19.45 uur in het Anker. Graag een berichtje voor 21 september naar th.bassa1@gmail.com ivm het aantal boekjes dat besteld moet worden. Je krijgt dan ook de andere data door.