Waarheidsvriend

Ter gelegenheid van de opening van het winterwerk liggen er exemplaren van De Waarheidsvriend in de hal van de kerk met als thema “Gemeente ben je samen”. Deze uitgave van het blad is ook als PDF beschikbaar gesteld.

De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor €49,95. Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10. Zie de bijgevoegde flyer in het blad of ga naar www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/aanbieding.