Zaaierberichten 2022 week 38

DIENSTEN VAN HET WOORD

Vrijdag 23 september
18.45 uur: ds. E. van der Poel, huwelijksdienst Eimert en Marije

Zondag 25 september
09.30 uur: ds. A. Schroten, Renswoude
18.30 uur: ds. E. van der Poel

Crèche
Aanstaande zondag is er opnieuw gelegenheid voor ouders die de morgendienst bij willen wonen, om hun jongste kinderen naar de crèche te brengen. De crèche wordt gehouden in de grote zaal van Het Anker. Aranka Rijneveld, Corlize van Zante, Nathan Kortlever en Elise Matsinger zijn aanwezig om op de jongsten te passen. Op zondag 2 oktober zijn dat Elly den Hartog, Gerrie de Jong, Kirsten Manschot en Marije Versluis.

Zondagsschool
Zondag is er zondagsschool voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen gaan na de schriftlezing de kerk uit en lopen met de leiding mee naar het Anker. Na het dankgebed komen de kinderen weer terug naar de kerk, zodat ze samen met ons de zegen mogen ontvangen.

Collecten
De eerste collecte heeft een diaconale bestemming en is bestemd voor het werk van Mehoro. Veel Meerkerkers kennen deze plaatselijke organisatie en het vele goede werk dat ze doet. Juist daarom is het fijn dat we als gemeente ook hierin onze financiële bijdrage kunnen leveren. De tweede collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

VERANTWOORDING

Financiële verantwoording
Voor de kerk ontving broeder Van Vuren €20, broeder Van Wijngaarden €20 en broeder J de Jong €50. De HVD dames Marjo van Leeuwen en Marieke van Ooijen ontvingen €10 voor de kerk en €20 voor het orgel. Hartelijk dank voor uw gaven.

PASTORAAT

Meeleven
Verschillende gemeenteleden hebben in de afgelopen een operatie ondergaan. Hoewel een ingreep voor een arts routine kan zijn, kan het grote impact hebben op het leven. Juist daarom hebben we als gemeente gedankt dat de operaties geslaagd zijn en gebeden om Gods nabijheid in deze periode die zich soms kenmerkt door een stap vooruit, maar ook twee stappen terug. In deze periode denken we ook aan mensen die last hebben van het feit dat de dagen weer ‘korter’ worden en daarom jusit ook de eenzaamheid van het alleen zijn zo sterk gevoeld wordt. Laten we ook deze gemeenteleden opdragen in ons gebed.

Huwelijksjubileum
Op 28 september 1972 klonk in het gemeentehuis van Everdingen het ‘ja-woord’ van Riet Bronkhorst en Rien van Wijngaarden, waarmee ze elkaar trouw beloofden. Op diezelfde dag leidde ds. Vis, die toen predikant in Zijderveld was, de eredienst waarin beiden voor Gods aangezicht kwamen om Zijn zegen over hun huwelijk te ontvangen. Die zegen is met Riet en Rien meegegaan door hun leven en nu, 50 jaar later, kijken ze met grote dankbaarheid terug op al het goede dat ze van God hebben gekregen en nog elke dag ontvangen. We wensen jullie van harte aanstaande zaterdag 24 september een gouden dag toe wanneer jullie samen met jullie kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, dit jubileum hopen te vieren. (Gorinchemsestraat 49A, 4231BG)

ACTIVITEITEN / AGENDA (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl) Alles conform Jacobus

Catechese / Jeugdwerk
Op maandag 3 of dinsdag 4 oktober worden niet de jongeren van FollowMe verwacht, maar hun ouders. Op de tijden waarop normaal de jongeren komen, verwachten we (één van) de ouders. Tijdens de komende catechese zullen we dit ook aan de catechisanten melden, zodat de rollen een keer omgedraaid zijn. We zien het voor ons dat de jongeren thuis bij de deur hun ouders zeggen vooral op te schieten omdat het al laat is. Of dat ze tegen u zeggen dat ‘huiswerk’ geen goede is om niet naar catechisatie te gaan. De catecheseavond is precies hetzelfde als een reguliere FollowMe avond. We hopen dat u daarmee een beetje zicht krijgt op wat we doen en u heeft gelijk de mogelijkheid kennis te maken met de mentor. Net zoals bij onze jongeren geldt dat het niet nodig is om eten of drinken mee te nemen en uw mobiel inleveren aan het begin van de les.

Mentoren
Met dankbaarheid zijn we deze week de catechese gestart. Ook bij de laatste groep werd nog een mentor gevonden, zodat ook daar leiding aanwezig is. We zoeken nog naar één mentor om samen de catechese te verzorgen. Juist het samen zijn voedt het enthousiasme.

SAAM
 We hopen met Saam (Samen Aandacht Aan Mensen) weer van start te gaan met de maandelijkse maaltijd waarvoor u van harte bent uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Welkom op 14-10, 18-11, 09-12, 13-01, 10-02, 10-03, 14-04, 12-05 in het Anker, Ankerstraat 1, Meerkerk. Het is van 17.30 tot 19.00 uur. Kosten 5 euro. Opgave NIET nodig. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met Janet Vermey (06-24627231). Graag tot ziens! Dini, Patricia, Iris en Janet

Handvol koren en speculaas
Het bekende GZB dagboekje à € 13,95 is weer te bestellen. Mooi voor uzelf of om cadeau te geven! Maar liefst € 8,00 per boekje is voor het werk van Adré en Marja Lichtendonk in Bosnië. Net als vorig jaar is er tevens de mogelijkheid om heerlijke speculaaspakketten van ’t Stoepje te bestellen. De opbrengst van de speculaas gaat ook naar Adré en Marja. Beiden kunnen besteld worden via de intekenlijsten op de gemeentedag. Na de gemeentedag liggen de intekenlijsten in de kerk en Het Anker. Of bestellen via mail zending@hervormdmeerkerk.nl of 06-34883006 (Tine van Toor). Betalen en ophalen op zaterdag 26 november tussen 9.00 en 10.00 uur in Het Anker.

Agenda
Zaterdag 24/9 vanaf 15.45 uur ~ Gemeentedag (Bazeldijk 4a)
Woensdag 28/9 om 19.30 uur ~ uitzending Woord en Melodie
Donderdag 29/9 om 19.45 uur ~ Lidmatenkring 3

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan zaaier@hervormdmeerkerk.nl

Vrouwenavond
Op vrijdag 7 oktober wordt er een filmavond gehouden onder het genot van een hapje en een drankje. Het zal een film zijn met een christelijke boodschap. De film zal om 20:00 starten, inloop is vanaf 19:30. Namens de evangelisatie commissie van harte welkom! Neem gerust iemand mee die minder bekend is met het geloof. Opgeven is niet nodig. Hopelijk tot dan!

Bijbelkring ouderen
In de komende Zaaier hoop ik de data te zetten voor de Bijbelkring voor ouderen. Deze week werd me al gevraagd of we weer gaan starten. In de MeerKERK app bestaat ook een groep voor deze kring, daar zal ik de data als ze bekend zijn in delen. E. van der Poel

Bij de diensten
Zondagmorgen gaat dominee Schroten voor, een bekend gezicht in Meerkerk. Fijn dat we als gemeente zo ook de banden uit het verleden en heden kunnen onderhouden met de gastpredikanten die voorgaan. In de avonddienst sta ik zelf op het rooster. Met het starten van de summerschool is afgesproken om rond Micha zondag een dienst te houden over het thema schepping en recht. Deze dienst is komende zondagavond. Het tekstgedeelte hoop ik aan het einde van de week te kunnen delen op de MeerKERK app. Na zondagavond hoop ik het boek Esther weer verder open te slaan en met u en jullie verder te lezen in dit integrerend boek.

Tot slot: Een hartelijke groet aan u en jullie allen. Tot aanstaande zondag! E. van der Poel