Gemeenteavond

De afgelopen maanden heeft de kerkenraad zich gebogen over het beleidsplan voor de komende jaren. Naast tal van beleidsafspraken (hoe hebben we de dingen georganiseerd) hebben we voor de komende jaren ook een aantal beleidsvoornemens opgeschreven. Hierin verwoorden we de vragen die op de gemeente afkomen en aan welke thema’s we aandacht geven. Inmiddels is het beleidsplan zo ver gevorderd dat we het aan de gemeente willen presenteren. Dit doen we om de gemeente te informeren, maar ook om terug te horen of we nog zaken missen die mogelijk een plaats moeten krijgen in het beleidsplan.

U en jij bent van harte uitgenodigd op woensdag 8 februari. De inloop in het Anker is vanaf 19.45 uur, de start is om 20.00 uur.