Zaaierberichten 2023 week 4

DIENSTEN VAN HET WOORD

Zondag 29 januari
09.30 uur: ds. E. van der Poel, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Bogerd, Ermelo

Crèche
Aanstaande zondag is er gelegenheid voor ouders die de morgendienst bij willen wonen, om hun jongste kinderen naar de crèche te brengen. De crèche wordt gehouden in de grote zaal van Het Anker. Esther de Gans, Anke Mouthaan, Marije Versluis, Lenna den Hartog en Elise zijn er om op de kleintjes te passen, zondag 5 februari zijn Marjolein Hijkoop, Lianne Vink, Casper Fijnekam, Esmee de Gans en Joëlle den Otter aan de beurt.

Zondagsschool
Zondag is er zondagsschool voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen gaan na de schriftlezing de kerk uit en lopen met de leiding mee naar het Anker. Na het dankgebed komen de kinderen weer terug naar de kerk, zodat ze samen met ons de zegen mogen ontvangen.

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk evangelisatiewerk.

VERANTWOORDING

College van kerkrentmeesters
Voor de Diaconie ontving Jaap Vink € 20 en via de HVD dames Marjo van Leeuwen en Marieke van Ooijen € 50 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

KERKENRAAD

Censura Morum
Wanneer er voor u en jou zaken zijn, die een goede viering van het Heilig Avondmaal in de weg staan, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met ds. Van der Poel.

Gemeenteavond
De afgelopen maanden heeft de kerkenraad zich gebogen over het beleidsplan voor de komende jaren. Naast tal van beleidsafspraken (hoe hebben we de dingen georganiseerd) hebben we voor de komende jaren ook een aantal beleidsvoornemens opgeschreven. Hierin verwoorden we de vragen die op de gemeente afkomen en aan welke thema’s we aandacht geven. Inmiddels is het beleidsplan zo ver gevorderd dat we het aan de gemeente willen presenteren. Dit doen we om de gemeente te informeren, maar ook om terug te horen of we nog zaken missen die mogelijk een plaats moeten krijgen in het beleidsplan. U en jij bent van harte uitgenodigd op woensdag 8 februari. De inloop in het Anker is vanaf 19.45 uur, de start is om 20.00 uur.

Verpachting bij inschrijving
Het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Meerkerk biedt per 1 januari 2023 bij inschrijving aan haar (doop) leden voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek): een perceel landbouwgrond (bouwland), kadastraal bekend gemeente Ameide, sectie C, nummer 706, groot 4.56.70 ha gelegen aan de Broekseweg te Ameide. Het perceel is ontsloten via de Broekseweg. Het perceel wordt aan de hoogste inschrijver in pacht gegund. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u bij het Kantoor der kerkelijke goederen, postbus 675, 3800AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010 of via e-mail i.stoffer@kkgkka.nl een inschrijfformulier en-voorwaarden opvragen. Indien u meedoet aan de inschrijving graag het inschrijvingsformulier invullen met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres en niet te vergeten het bedrag in euro’s per hectare en uw handtekening. De inschrijfformulieren moeten uiterlijk op woensdag 1 februari 2023 tussen 20.00 uur en 20.30 uur worden ingeleverd in het kerkelijk centrum “Het Anker” van de Hervormde Gemeente te Meerkerk, Ankerstraat 1 alwaar om 20.30 uur de enveloppen door het college zullen worden geopend. Alvorens de enveloppen zullen worden geopend, zal het college de minimale pachtprijs per hectare voor het perceel bekend maken. De gunning wordt voorbehouden aan het college en geschied in lijn met de plaatselijke regelingen van de Hervormde Gemeente Meerkerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederike Meerstadt, rentmeester KKG. Bereikbaar via het telefoonnummer 06- 12 12 36 94 of per email f.meerstadt@kkgkka.nl.

PASTORAAT

Zieken
Vorige week zijn dominee en mevrouw Vis aangereden door een auto. De schrik was groot toen beiden naar het ziekenhuis moesten. Toen de diagnose gesteld werd dat beiden botbreuken hadden kwam er ook het besef dat het nog ernstiger had kunnen aflopen. We danken God voor Zijn bewarende hand en in die hand leggen we ook ds. en mevrouw Vis. Dat de Heere u beiden ook in de komende periode van revalidatie en herstel de gezondheid, de kracht en het geduld geeft om weer op de been te komen. Sinds afgelopen woensdag is er voor beiden een plaats gevonden in het Gasthuis op de afdeling Revalidatie&Herstel (Banneweg 61, 4204AA Gorinchem). Ook de heer Klaas van der Stelt (Broekseweg 21) verblijft in het Gasthuis in Gorinchem op de afdeling revalidatie. Vanwege uitzaaiingen is het bot in zijn heup zo verzwakt dat het heeft kunnen breken. De broosheid van het leven confronteert ook hem met de vragen van het bestaan. We bidden met en voor de heer Van der Stelt dat God hem ook in deze fase van zijn leven zal behoeden en leiden. Dhr. Velkers is vorige week vanuit het ziekenhuis overgeplaatst naar het Hospice in Leerdam (Lingesteynplantsoen 20, 4141GH Leerdam). Daar ontvangt hij in dankbaarheid de zorg die hij nodig heeft en beseft hij dat hij het leven los moet laten. We leven – biddend – mee met deze oude broeder en zijn vrouw in deze periode van los moeten laten; dat hij zich geborgen weet, en zijn leven durft toe te vertrouwen aan Jezus Christus. Hij is de opstanding en het leven en wie in Hem gelooft zal leven.

Mevrouw Van Wijk-Vroon (Kwakernaak 6 4243JK Nieuwland) ontving een goede uitslag. Na de opname van een paar weken terug volgden onderzoeken, waar nu de uitslag van binnen is. We danken onze Hemelse Vader voor Zijn bewarende handen en de goede uitslag en bidden voor haar om Zijn ontferming op haar verdere levensweg. Begin januari heeft Dirk Brakband een controlescan ondergaan. Naar aanleiding hiervan is er een MRI-scan gemaakt. In de afgelopen week is duidelijk geworden dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden. Dirk, Ria, hun kinderen en allen die om hen heen staan, zijn God dankbaar voor dit goede bericht.

Gedoopt
Op zondag 22 januari 2023 werd Mik Jan Sterk gedoopt. Hij ontving het zichtbare teken van Gods verbond. Deze God haalt de zonde van ons leven, zodat we in het Licht van Zijn evangelie mogen leven. Daarin hebben niet alleen Peter en Nelleke een taak, maar de hele gemeente om ook Mik voor te lezen en voor te leven dat God goed is. De dooptekst die Mik meekreeg komt uit psalm 125 vers 1 ‘Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.’

ACTIVITEITEN / AGENDA (zie ook onze website www.hervormdmeerkerk.nl) Alles conform Jacobus

Pannenkoekenmaaltijd en bingo
Op vrijdagavond 17 februari komen we in actie voor de stichting Muziekids. Op deze avond organiseert de diaconale commissie samen met FollowMe en FollowMeNext een pannenkoekenavond met kinderbingo, en een bingonight.  We vragen een bijdrage van 5 euro per persoon voor de maaltijd (inloop 17.45 uur, 18.00 uur start). Het is nodig om je op te geven. Een digitaal aanmeldformulier staat op de MeerKERK-app en op de website. Daarnaast is telefonisch opgeven ook mogelijk bij Bart-Jan van Zandwijk via 06-12406917. Opgeven is mogelijk t/m 9 februari. Aansluitend aan de pannenkoekenmaaltijd is er om 19 uur een kinderbingo. Voor de kinderen is een bingokaart inbegrepen bij de prijs van het eten. Na het eten start om 19.45 uur de bingonight. Iedereen is hier van harte welkom (ook als u niet bij de pannenkoekenavond kan zijn). Opgeven vooraf is voor de bingonight niet nodig. Op de avond zelf kunt u bingokaarten voor €2,50 kopen. Daarnaast is er in de pauze een enveloppenspel. Voor €1 maakt u daar kans op mooie prijzen. Wij hopen op een hele gezellige avond, maar ook zeker op een mooi bedrag voor de stichting Muziekids!

Versterking HVD
Ida Bergshoeff stopt als bezoekdame voor de HVD. Wie wil haar wijk overnemen? Het betreft de Iepenhof, Eikenhof en Blommendaal. En wie wil het HVD bestuur komen versterken? Voor inlichtingen kunnen jullie altijd contact opnemen met Sjanie (0651458860) of met Anke (0640417197). Het HVD bestuur

Ringweekend 2023
Ben jij 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om (weer) mee te gaan op het Ringweekend? Een weekend weg met jongeren uit de Ring waarin ruimte is voor gezelligheid, maar waarin we ook met elkaar praten over het geloof en wat dit betekent in jouw leven. Noteer de datum van 24 tot en met 27 februari 2023 en geef je snel op via ringweekend@live.nl. Verdere informatie volgt via de mail. Tot dan! De ringweekend Commissie

Agenda
Donderdag 2/2 om 20.00 uur ~ Bezinningsmoment Heilig Avondmaal
Vrijdag 17/2 om 18.00 uur ~ Pannenkoekenmaaltijd
Vrijdag 17/2 om 19.45 uur ~ Bingonight

Kopij Zaaier
De kopij voor de volgende Zaaier aanleveren uiterlijk maandag voor 12.00 uur aan zaaier@hervormdmeerkerk.nl

Deo Volente
Vorige week zette ik net voordat ik de Zaaier instuurde nog snel een regeltje over ds. Vis, die voor zou gaan als bekende gastvoorganger. Toen ik dat deed dacht ik aan het ‘Deo Volente’ en vroeg me af of ik dat erbij moest zetten. Vaak doe ik dat niet en dat heeft er mee te maken dat het ook niet een lege gewoonte moet zijn om voor iedere datum DV te zetten. Het is trouwens juister om het niet voor de datum te zetten, maar voor hetgeen iemand van plan is om te doen. Bijvoorbeeld bij een huwelijk lees je nog weleens dat een stel gaat trouwen op Deo Volente en dan de datum. Het lijkt me passender om te zetten dat je Deo Volente gaat trouwen en wel op de geplande datum. Het Deo Volente slaat niet op de datum die wij kiezen, maar op hetgeen we willen doen. Terug naar het stukje van vorige week. Ook zonder het gebruik van Deo Volente weten we ons in alles afhankelijk van God. Laten we dat blijven beseffen.

Bij de diensten
Komende zondag begint opnieuw een week van toeleven naar de viering van het Heilig Avondmaal. Naast de dienst van voorbereiding staat bij menig gemeentelid in de agenda dat op de donderdag in de week van voorbereiding er een moment van bezinning is in de kerk. Ook daar bent u of jij van harte welkom. De aanvang donderdag 2 februari is om 20.00 uur. We lezen en luisteren rond deze Avondmaalsviering naar de gelijkenis van de Zaaier, zoals we die lezen in Lukas 8.

Tot slot
Een hartelijke groet aan u en jullie allen. Tot aanstaande zondag! E. van der Poel