15 januari 2021
 • Kwis voor jeugd (Groep 5 tot onderbouw VO)

  15 januari 2021  19:00 - 20:00
  Thuis - online

  Kwis

  Als gemeenteleden missenwe elkaar op allerlei manieren en op meerdere plaatsen. Het is daarom erg fijndat enkele leden van onze gemeente het initiatief genomen hebben om elkaar vooreen tweede keer op  een totaal anderemanier te ontmoeten en wel via een kwis en een blessing.

  Het is de bedoeling om op15 januari  een nieuwe kwis teorganiseren. In de loop van deze dag kunnen jullie een link op de website vanHervormd Meerkerk vinden. Door op deze link te klikken kunnen jullie mee doenmet deze kwis. Om 19.00 uur begint de kwis voor onze jongeren (Inschattingsleeftijd gr5-onderbouw VO) en deze duurt tot 20.15 uur.

  Vanaf 20.15 uur tot 22.00uur is er een kwis beschikbaar voor alle andere gemeenteleden. Misschien is heteen idee om, uiteraard binnen de corona-regels, een enkel gemeentelid uit tenodigen om samen met u / jullie te kwissen. Heel veel plezier gewenst metelkaar!

  Bekijk meer details

 • Kwis

  15 januari 2021  20:15 - 22:00
  Thuis - online

  Kwis

  Als gemeenteleden missenwe elkaar op allerlei manieren en op meerdere plaatsen. Het is daarom erg fijndat enkele leden van onze gemeente het initiatief genomen hebben om elkaar vooreen tweede keer op  een totaal anderemanier te ontmoeten en wel via een kwis en een blessing.

  Het is de bedoeling om op15 januari  een nieuwe kwis teorganiseren. In de loop van deze dag kunnen jullie een link op de website vanHervormd Meerkerk vinden. Door op deze link te klikken kunnen jullie mee doenmet deze kwis. Om 19.00 uur begint de kwis voor onze jongeren (Inschattingsleeftijd gr5-onderbouw VO) en deze duurt tot 20.15 uur.

  Vanaf 20.15 uur tot 22.00uur is er een kwis beschikbaar voor alle andere gemeenteleden. Misschien is heteen idee om, uiteraard binnen de corona-regels, een enkel gemeentelid uit tenodigen om samen met u / jullie te kwissen.

  Heel veel plezier gewenst met elkaar! Vooreventuele vragen kunt u terecht bij Janine Kortlever: jmkortlever@gmail.com / 06-55721125

  Bekijk meer details

20 januari 2021
 • Lidmatenkring 1 - Digitaal

  20 januari 2021  20:30 - 22:00

  We behandelen hoofdstuk 5 uitons boekje (Johannes 9). We starten om 20.30 uur. Heb je nog niet meegedaan enwil je ook meedoen, neem even contact op met matsmk@hotmail.com

  Bekijk meer details

22 januari 2021
 • Blessings

  22 januari 2021  18:00 - 22:00
  Thuis - online

  Blessings

  Op 22 januari hopen wevoor en met elkaar een Blessings te organiseren. Blessings...zegeningen. Latenwe elkaar als gemeente de zegen toe wensen en bidden! Heb jij, heeft u een mooilied voor een ander of jezelf, mail/app het ons. Het is fijn als u erbijvermeldt waarom u speciaal dat lied vraagt.

  Verder zijn we iets aanhet voorbereiden waarbij we zoveel mogelijk gemeenteleden willen betrekken.Mogen we 10 seconden van uw, jouw, jullie tijd en een foto komen maken van u,van jou, van jullie? Dan hopen wij van al deze foto’s samen een zegenwens temaken als gemeente aan elkaar. We zien uit naar veel Blessings-liederen en/ofBlessings-foto’s.  We vragen om deliederen / foto’s  door te geven per mailof app:

  jmkortlever@gmail.com / 0655721125

  Bekijk meer details

27 januari 2021
 • Woord en melodie

  27 januari 2021  19:30 - 20:30

  U kunt weer bellen voor een bemoediging of groet:

  • Sjanie via telefoonnummer 35 28 50
  • Joke via telefoonnummer 35 13 72 of e-mail via jabassa@gmail.com, graag o.v.v. Woord en Melodie

  Met vriendelijke groet,
  Sjanie en Joke

  Bekijk meer details

13 februari 2021
 • Boelmarktloods

  13 februari 2021  09:00 - 11:30
  Energieweg 3, 4231 DJ Meerkerk, Nederland

  Zoals u weet, is deBoelmarktloods een aantal maanden gesloten geweest in verband met deoverheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus. Met inachtneming van de huidige overheidsmaatregelen die gelden voor de toegang totpubliekelijk toegankelijke ruimten, heeft de boelmarktcommissie besloten om ookde boelmarktloods weer open te stellen. De loods zal daarom op dezaterdagen 12 en 19 december vanaf 09.00 uur tot 11.30 uur geopend zijn!
  Er worden wel voorzieningen getroffen om te voldoen aan de Corona-richtlijnen,daarom zal er in deze maanden geen koffietafel aanwezig zijn; wordt er eenlooproute in de loods voorgesteld; zullen er mandjes ter beschikking zijnvoor uw bezoek ( mandje niet beschikbaar? Dan even wachten tot een vorigebezoeker zijn mandje weer heeft ingeleverd) en zal een ontsmettingsmogelijkheidvoor uw handen en de mandjes bij binnenkomst en buitengaan van de loodsbeschikbaar zijn. Binnen wordt gevraagd om ook gelaatsbescherming te dragen.Ook zal het toilet op deze zaterdagen gesloten zijn. Met inachtneming van dezemaatregelen hopen wij u weer op de oude vertrouwde wijze te zien in deBoelmarktloods!

  Bekijk meer details